Přidat inzerci

Facebook

Navigace


Přihlaste své projekty do II. ročníku Ceny Karla Velikého

Podílíte se na projektech pro mládež s přínosem k porozumění mladých lidí v Evropě? Dějí se ve Vašem okolí výměnné pobyty či internetové projekty s evropským rozměrem? Pak neváhejte a…

  • Publikováno: 02. 12. 2008

Soutěž pořádají Evropský parlament a Nadace Mezinárodní ceny Karla Velikého v Cáchách. Cena Karla Velikého pro mladé Evropany bude udělena probíhajícím projektům nebo projektům realizovaným maximálně před rokem, které jsou zaměřené na posilování povědomí o evropské identitě a vzájemné spolupráce.
Projekty mohou spočívat v pořádání různých akcí pro mladé, výměnných pobytů pro mladé lidi nebo internetových projektů s evropským rozměrem.
Soutěžit mohou jednotlivci nebo skupiny ve věku od 16 do 30 let.

Na národní úrovni bude vybrán nejlepší projekt do 2. března 2009 národní porotou složenou alespoň ze dvou zástupců Evropského parlamentu a jednoho zástupce organizací pro mladé. Tento projekt postoupí do evropského kola, ve kterém porota tvořená zástupci Evropského parlamentu a Nadace Ceny Karla Velikého vybere 2. dubna 2009 v Cáchách tři nejlepší projekty z 27 projektů předložených národními porotami.

Tři nejlepší projekty pak obdrží i finanční ocenění (1. místo 5.000 euro; 2. místo 3.000 euro a 3. místo 2.000 euro). Slavnostní předání ceny proběhne 19. května 2009 v Cáchách, kam budou pozváni představitelé nejlepších národních projektů.

Přihlaste se do 16. ledna 2009. Stačí vyplnit on-line formulář na stránkách soutěže.

Informační kancelář Evropského parlamentu v ČR
Jungmannova 24, Praha 1
Tel. : 255 708 208
Email: eppraha@europarl.europa.eu


Asociace dětské rekreace ADAM.cz Česká rada dětí a mládeže Ekopobyt Hry a hlavolamy Mravenec CK topinka Trapsavec Think Creative Pionýr
Reklama


Prosím čekejte, tato akce může chvilku trvat...