Přidat inzerci

Facebook

Navigace


Evropský týden mládeže po bruselsku

Ve dnech 2. – 9. listopadu 2008 proběhl Evropský týden mládeže, spojený s mnoha rozmanitými projekty ve všech koutech Evropské unie. V každém státě EU i některých partnerských zemích se do…

  • Publikováno: 28. 11. 2008

Jednou z největších a nejvíce sledovaných událostí byl již tradičně Evropský týden mládeže v Bruselu, kam se sjeli zástupci z celkem 31 zemí Evropy, aby společně oslavili tento svátek mladých.

Program byl velmi pestrý a zahrnoval vše od práce, setkání s politiky a úředníky Evropské komise až po zábavu a poznávání Bruselu. O čem celá akce byla? Hlavním motivem byly oslavy 20 let fungování evropských programů na podporu aktivit a tvořivosti mladých.
Toto jubileum samozřejmě vyzývalo k četným pohledům do minulosti, mnohem více se však zaměřilo na budoucnost a další desetiletí. Evropská politika mládeže se totiž během roku 2009 bude revidovat a měl by vzniknout nový rámec, který by lépe reflektoval jak zkušenosti z let minulých, tak současnou situaci a přání aktivních mladých lidí, a tím jim zpříjemnil budoucí projekty.

Organizace byla rozdělena do dvou částí, a to dle profilu účastníků. První část tvořili zástupci nejlepších projektů organizovaných v rámci programu Mládež v akci. Tito se realizovali ve třech skupinách ve tvořivých dílnách a pracovali zejména s moderními prostředky komunikace a grafikou.
Neopomenutelnou součástí byla i Oslava evropské mládeže, neboli společenská událost, kde byly slavnostně vybrány nejlepší realizované projekty v jednotlivých prioritách programu. Vítězové získali ocenění od komisaře Jána Figeľa z generálního ředitelství pro vzdělávání a kulturu. Opominout nemůžeme úspěch kolegů ze Slovenska, kteří vyhráli v kategorii Evropská dobrovolná služba se svým projektem Jollieworkshop 2007. Českou republiku reprezentoval projekt Doduhy občanského sdružení Duha.

Další část účastníků se podílela na tzv. strukturovaném dialogu mládeže. Tito byli pečlivě vybráni v každé zemi z řad aktivních mladých lidí a mládežnických organizací a jejich úkolem bylo prodiskutovat své zkušenosti, trápení a přání ohledně evropské politiky mládeže. Během několika diskuzí pracovalo v pěti různých skupinách přes sto lidí na návrzích, které by rádi viděli zakomponované v novém politickém rámci. Z každé skupiny vždy dva zvolení zpravodajové vypracovali společně s ostatními závěčnou zprávu, která byla představena jak Evropskému parlamentu, Jánu Figeľovi, Evropské komisi, tak i řadě euroúředníků pracujících na této a spřízněných agendách. Jedním ze zpravodajů skupiny Participace a informace byl i český zástupce.

Mladí tak měli možnost ovlivnit – řečeno s mírnou nadsázkou – dění na následujících dvacet let, sdílet řadu cenných zkušeností z úspěšných projektů i mravenčí práce, kterou každý z nich dělá doma ve svém regionu a také okusit bruselskou úřednickou atmosféru, stejně jako i svody tohoto rozmanitého města.


Asociace dětské rekreace ADAM.cz Česká rada dětí a mládeže Ekopobyt Hry a hlavolamy Mravenec CK topinka Trapsavec Think Creative Pionýr
Reklama


Prosím čekejte, tato akce může chvilku trvat...