Přidat inzerci

Facebook

Navigace


Neziskovým organizacím se otevírá nová cesta k financím

Poštovní spořitelna a Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) usnadní neziskovým organizacím financování jejich projektů. Společný Program překlenovací pomoci 3P otevře neziskovým organizacím…

  • Publikováno: 24. 11. 2008

Zmíněné instituce rovněž chtějí do tří let vypracovat metodiku hodnocení NNO ve vztahu k bankám. Od metodiky si slibují, že pomůže neziskovým organizacím nabýt postavení důvěryhodných partnerů a jako takovým jim otevře cestu k čerpání bankovních úvěrů.

Žádosti o návratné nadační příspěvky z programu 3P lze podávat od 5. listopadu, kdy byl program 3P slavnostně vyhlášen. První výzva potrvá do 4. listopadu 2009. Možnými žadateli o návratný nadační příspěvek jsou v tomto programu občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, účelová zařízení církví a nadační fondy.

Ředitelka NROS Hana Šilhánová označila program 3P za výjimečný, neboť zahajuje spolupráci na zcela novém produktu a na zcela novém poli. Připomněla, že NROS vyvíjí svoji činnost v dané oblasti již 15 let a je největší grantující nadací v ČR. Ročně neziskovým organizacím rozdělí na grantech kolem 150 milionů korun; za dobu svého trvání podpořila na 3000 projektů a celková suma, kterou rozdělila, přesáhla dvě miliardy korun. Nadace působí hlavně v oblasti rozvoje neziskového sektoru, v oblasti lidských práv a v programech pro děti a mládež.

Neziskové organizace mají podle ředitelky NROS při realizaci svých projektů dlouhodobý problém s tím, že se jim v určité etapě nedostává peněz. Právě na tento problém reaguje spuštění programu 3P. Jeho cíl je dvojí. Jednak chce prostřednictvím návratných nadačních příspěvků zabezpečit plynulé realizování projektů NNO, a jednak sestavit soubor kritérií vhodných pro posouzení neziskové organizace z hlediska jejího přístupu k bankovním úvěrům.
Program je plánovaný na tříleté období a v jeho závěru bychom chtěli nabídnout ten soubor kritérií pro posuzování úvěrových rizik všem bankám v České republice. Doufáme, že tímto způsobem povzbudíme banky k tomu, aby chápaly neziskové organizace jako klienty, kteří jsou důvěryhodní – jen je potřeba se na ně dívat a posuzovat jejich činnost trošku jiným způsobem, dodala Hana Šilhánová.

Poštovní spořitelna poskytne prostředky potřebné pro překlenovací pomoc neziskovým organizacím a bude se podílet i na tvorbě souboru kritérií pro jejich posuzování. NROS zase přináší do projektu 3P své znalosti a zkušenosti. Bude také celý program administrovat, a to díky finanční pomoci a grantu od organizace amerických dárců (CEE).

Žádosti a přihlášky je možno zasílat NROS kdykoliv v průběhu vyhlášené výzvy, NROS je bude průběžně hodnotit.
Předepsané formuláře, podmínky programu 3P a další informace naleznou zájemci na webových stránkách NROS a Poštovní spořitelny.
V případě potřeby mohou neziskové organizace kontaktovat programový tým na adrese: 3P@nros.cz.


Asociace dětské rekreace ADAM.cz Česká rada dětí a mládeže Ekopobyt Hry a hlavolamy Mravenec CK topinka Trapsavec Think Creative Pionýr
Reklama


Prosím čekejte, tato akce může chvilku trvat...