Přidat inzerci

Facebook

Navigace


Nejvyšší orgán ČRDM přijal další krajskou radu a přitakal i změnám v Představenstvu

Řady členských organizací České rady dětí a mládeže (ČRDM) rozšířila Rada dětí a mládeže hl. m. Prahy. Stalo se tak 13. listopadu 2008 na 29. Valném shromáždění ČRDM, jejíž počet členů se tím…

  • Publikováno: 22. 11. 2008

Dalším členem Představenstva se stal Jiří Peterka (Together Czech Republic).
Přijetím Rady dětí a mládeže hl. m. Prahy se počet krajských rad, které jsou členy ČRDM, zvýšil na sedm.
Jednání Valného shromáždění pokračovalo informacemi Představenstva ČRDM, které rekapituloval předseda České rady Aleš Sedláček. Zmínil se kromě jiného o zdárně dokončeném auditu účetní uzávěrky za rok 2005 a rozpracovaném auditu za rok 2006. Pokud jde o ekonomické záležitosti probírané na Valném shromáždění, patří k nim jistě i odsouhlasení návrhu rozpočtu na rok 2009, jakož i nezměněné výše členských příspěvků.
Předseda České rady rovněž připomněl letošní Bambiriádu a přípravy jejího dalšího ročníku rezonujícího s předsednictvím ČR v radě EU. Organizátoři upřednostňují kvalitu a rozmístění bambiriádních měst ve všech krajích před jejich celkovým počtem a chystají zajímavé doprovodné akce (kulaté stoly, charitativní akce ve prospěch kosovské školy aj.). Delegáti VS rovněž obdrželi materiál týkající se zamýšlené výstavy u příležitosti Bambiriády – jde o další způsob, jak se všechna členská sdružení mohou při Bambiriádě 2009 prezentovat.
Se zajištěním Bambiriády se pojí také aktivita firmy E.ON Česká Republika s. r. o., tzv. Energy Truck, nabízející sdružením speciálně upravený kamion sloužící jednak jako pojízdná učebna environmentální výchovy, a jednak jako improvizované kryté podium. Místopředseda ČRDM Ondřej Šejtka dále připomněl možnosti již fungujícího právního servisu, nabízeného členským sdružením ve spolupráci ČRDM s jedním z nich – ELSA.
Důležitou oblastí, jíž se ČRDM zabývá, je již zmíněné předsednictví ČR v Radě EU. Aleš Sedláček v této souvislosti představil pracovní skupinu, vedenou Janou Bělohlávkovou (AFS Mezikulturní programy), projektovou manažerkou ČRDM pro předsednictví ČR v Radě EU v oblasti mládeže. Jedním z podstatných aktuálních projektů je podle ní kampaň Evropa mladýma očima, organizovaná ve spolupráci s MŠMT, a příprava jarního setkáni mládeže z evropských zemí (Youth Event), na níž pracuje zaměstnankyně Kanceláře ČRDM Jana Bělohlávková se skupinou dobrovolníků.
Z činnosti pracovních komisí upozornil Aleš Sedláček na aktivity skupiny Stát, nyní posílené o zástupce Mladých sociálních demokratů. Skupina kromě tradičních témat jako je např. osud nemovitostí, v žalostném stavu zděděných po Fondu dětí a mládeže, věnuje svoji pozornost například připomínkování různých legislativních norem, respektive jejich konceptů. Členové této skupiny chtějí nově sondovat možnosti spolupráce s ministerstvem pro místní rozvoj a zúčastnili se debat o fenoménu veřejné prospěšnosti.


Asociace dětské rekreace ADAM.cz Česká rada dětí a mládeže Ekopobyt Hry a hlavolamy Mravenec CK topinka Trapsavec Think Creative Pionýr
Reklama


Prosím čekejte, tato akce může chvilku trvat...