Přidat inzerci

Facebook

Navigace


AFS a mezinárodní výměnné programy

V dnešní době existuje řada organizací, které nabízejí studentům a školám nejrůznější typy mezinárodních výměnných programů. Jednou z nich je AFS Mezikulturní programy. AFS je mezinárodní…

  • Publikováno: 21. 11. 2008

Dnes ve vzájemné partnerské spolupráci umožňuje vytvářením vzdělávacích příležitostí pro mladé lidi všech kontinentů překonávat jazykové a kulturní bariéry.
S podporou desítek tisíc dobrovolníků na národní i místní úrovni je zároveň jedním z největších dobrovolnických společenství současnosti.

AFS Česká republika zajišťuje hostitelský program, vysílací program, programy 18+ a dobrovolnické programy. Hostitelský program je založen na tom, že česká rodina hostí zahraničního studenta nebo studentku, kteří přijeli do České republiky strávit jeden školní rok nebo pololetí.
Naproti tomu v rámci vysílacího programu zajistí AFS českému studentovi umístění v hostitelské rodině a docházku na střední školu v zahraničí.

Programy 18+ jsou odborně vzdělávací programy a programy veřejně prospěšných prací, které spočívají v tom, že lidé starší 18 let pracují jako dobrovolníci ve státním sektoru služeb nebo v sektoru ziskovém a získávají nové dovednosti, jazykové znalosti a kulturní poznatky. Většina programů je v délce jednoho semestru, tj. 4-6 měsíců.

AFS má také celosvětově rozvinutou síť dobrovolníků, která patří mezi největší dobrovolnické základny na světě. Dobrovolníci mají na starost prakticky celý chod uskutečňovaných programů s výjimkou administrativních záležitostí. Jako kontaktní osoby poskytují pomoc a podporu účastníkům i hostitelským rodinám, v průběhu programu zajišťují orientační soustředění a další kulturní aktivity a podílejí se také na rozšiřování všeobecného povědomí o mezikulturním vzdělávání ve svém okolí.

Prostřednictvím AFS se dále mladí lidé mohou zapojit do Evropské dobrovolné služby. Ta umožňuje mladým lidem ve věku 18 až 30 let zapojit se individuálně nebo ve skupinách do dobrovolnických projektů konaných v zemích EU a v partnerských zemích. Projekty v délce 2 až 12 měsíců jsou zaměřeny na kulturu, děti a mládež, sport, sociální péči, umění, ekologii…

V současné době AFS také nabízí program pro dospělé – EVA Exchange. Jedná se o týdenní výměnu maminek, které mají zájem poznat jinou kulturu a krátkodobě si na vlastní kůži zkusit, jaké to je, stát se dočasným členem běžné rodiny v některé z evropských zemí. Na oplátku pak poskytnou svůj domov mamince ze své hostitelské rodiny.


Asociace dětské rekreace ADAM.cz Česká rada dětí a mládeže Ekopobyt Hry a hlavolamy Mravenec CK topinka Trapsavec Think Creative Pionýr
Reklama


Prosím čekejte, tato akce může chvilku trvat...