Přidat inzerci

Facebook

Navigace


Zaměstnanci a mzdové prostředky ve školství v 1.pololetí 2008

Ústav pro informace ve vzdělávání, který je příspěvkovou organizací MŠMT, zpracoval pravidelný materiál Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. pololetí 2008. Materiál obsahuje jednak souhrnné…

  • Publikováno: 17. 11. 2008

Z materiálu vyplývá, že v 1. pololetí 2008 pracovalo ve školství celkem (bez zaměstnanců státní správy) 274.900 zaměstnanců. Oproti stejnému období předchozího roku se počet zaměstnanců snížil o 0,6 %.

Co se týká mzdových prostředků, pak za 1. pololetí 2008 bylo ve školství vyplaceno celkem (bez platů zaměstnanců státní správy) 33.866,9 mil. Kč na mzdy a platy. Celkový objem mzdových prostředků se oproti stejnému období předchozího roku zvýšil o 2,2 %.

Průměrná měsíční mzda/plat zaměstnanců ve školství (bez zaměstnanců státní správy) za 1. pololetí 2008 činila 20.534 Kč, což je o 2,9 % více než činila průměrná měsíční mzda ve stejném období předchozího roku.
Nejvyšší průměrnou měsíční mzdu/plat ve školství (bez zaměstnanců státní správy) pobírají
zaměstnanci veřejných vysokých škol (27 095 Kč).

Podrobnější informace naleznete v přiložené tiskové zprávě.


Asociace dětské rekreace ADAM.cz Česká rada dětí a mládeže Ekopobyt Hry a hlavolamy Mravenec CK topinka Trapsavec Think Creative Pionýr
Reklama


Prosím čekejte, tato akce může chvilku trvat...