Přidat inzerci

Facebook

Navigace


Proběhlo 1. Celostátní setkání zástupců informačních center pro mládež v ČR

Zástupci Informačních center pro mládež v ČR se ve středu 22. října 2008 sešli v Praze na 1. Celostátním setkání zástupců informačních center pro mládež v Národním institutu dětí a mládeže…

  • Publikováno: 29. 10. 2008

Koncepce rozvoje informačního systému pro mládež v ČR je inspirována zahraničními vzory a opírá se o Evropskou chartu informací pro mládež. Klade si za cíl stanovit standard kvality informačních center pro mládež v České republice, zkvalitnit služby těchto zařízení a také vytvořit síť spolupráce mezi informačními centry v jednotlivých regionech.

Celostátní setkání zahájil Mgr. Jiří Veverka, ředitel NIDM MŠMT. Dále hovořil Mgr. Jaroslav Tuček, ředitel odboru pro mládež MŠMT, o vzniku Koncepce rozvoje informačního systému pro mládež v ČR a o problematice financování informačních center v budoucnosti.
Jedním z hlavních bodů setkání byl návrh metodiky certifikace ICM, který přednesla Mgr. Šárka Kušková, vedoucí Národního informačního centra pro mládež v Praze (NICM). Informovala také o hlavní roli NICM jako koordinátora informačního systému pro mládež v ČR.

Dále proběhlo představení členů nově vzniklé Koordinační rady poskytovatelů informací pro mládež a poté se zúčastnění mohli seznámit s projektem Klíče pro život, který představila Mgr. Irena Obrusníková, náměstkyně pro projektovou činnost NIDM.
Na závěr setkání vystoupil Mgr. Michal Urban a představil projekt SYTYKIA
(So you think you know it all) organizace Eurodesk.

Zástupci ICM z celé České republiky tak měli příležitost seznámit se s Koncepcí rozvoje informačního systému pro mládež v ČR a s budoucím průběhem certifikace ICM. Přítomní zástupci ICM též přednesli své návrhy a diskutovali o možných příležitostech a úskalích budoucnosti ICM v ČR.

Bližší informace o průběhu 1. Celostátního setkání zástupců ICM a všechny diskutované dokumenty, tzn. Koncepci rozvoje ISM, Evropskou chartu informací pro mládež, Metodiku certifikace, Národní kodex standardů kvality a informace k projektu Klíče pro Život, naleznete na webu Národního informačního centra pro mládež.

NICM NIDM vzniklo jako 1. informační centrum pro mládež v České republice v roce 1992. Pomohlo a dále pomáhá vzniku dalších informačních center v regionech.
Jeho náplní je soustředit veškeré potřebné informace, informační produkty, poradenství a služby pro děti a mládež na jednom místě a jejich následná distribuce do dalších informačních center pro mládež.


Asociace dětské rekreace ADAM.cz Česká rada dětí a mládeže Ekopobyt Hry a hlavolamy Mravenec CK topinka Trapsavec Think Creative Pionýr
Reklama


Prosím čekejte, tato akce může chvilku trvat...