Přidat inzerci

Facebook

Navigace


Podpisy pro petici Zachraňte Ondráš se i nadále sbírají

Koncem června 2008 se folklorní i další veřejnost dozvěděla o rozhodnutí vedení Ministerstva obrany zrušit k 31. prosinci 2008 Vojenský umělecký soubor ONDRÁŠ. Ihned se zvedla vlna nesouhlasu a…

  • Publikováno: 28. 10. 2008

Na zahajovacím koncertu Letních folklorních večerů F – scéna 2008, jejichž hlavním organizátorem je právě rušený Vojenský umělecký soubor Ondráš , byla vyhlášena Petice občanů „Zachraňte Ondráš“. Více než tisícovka diváků dala hned na místě najevo rozhodnutí svůj soubor bránit a přímo na místě byly pod petici připojeny první stovky podpisů.

Petiční výbor Zachraňte Ondráš zaslal oficiální žádost ministryni obrany o odklad původního termínu zrušení, aby vznikl časový prostor pro reálné řešení situace a možnost vést jednání o další možné perspektivě existence VUS ONDRÁŠ. Ministerstvo obrany nakonec odsunulo termín zrušení VUS ONDRÁŠ k datu 30. června 2009. Do tohoto data bude Ondráš fungovat i nadále pod hlavičkou Ministerstva obrany ČR s tím, že od ledna 2009 v něm nebude pracovat ani jeden voják z povolání.

Soubor ONDRÁŠ po celou dobu nelehkého a nejistého období od června do dnešních dnů vystupoval s obrovským nasazením na všech plánovaných akcích a podával vysoce profesionální a strhující výkony.

Petici do současné doby podepsalo již více než 18 000 lidí. V současné době je již dostatek podpisů pro to, aby byla petice řešena na veřejných slyšeních petičních výborů obou komor Parlamentu ČR, kterým je adresována. Petiční výbor Zachraňte Ondráš chce v listopadu připravit petici k předání petičním výborům obou komor Parlamentu ČR. Přesto se podpisy sbírají i nadále, neboť další perspektiva existence VUS ONDRÁŠ není vyřešena.

Petici je možné podepsat v sídle Folklorního sdružení České republiky na Senovážném náměstí 24 v Praze 1 a v jeho informačním středisku v Jeruzalémské ulici v Praze 1. Petice s podpisovými archy bude k dispozici také na lidových slavnostech a mezinárodních folklorních festivalech v celé republice. Je možné je také stáhnout na webových stránkách a podepsané zaslat v originálech (neplatí zaslání elektronicky) na uvedenou adresu sdružení, případně na adresu Jozef Kozub, Drobného 54, 602 00 Brno.

Plné znění petice naleznete na www.folklornisdruzeni.cz/zachrante-ondras-


Asociace dětské rekreace ADAM.cz Česká rada dětí a mládeže Ekopobyt Hry a hlavolamy Mravenec CK topinka Trapsavec Think Creative Pionýr
Reklama


Prosím čekejte, tato akce může chvilku trvat...