Přidat inzerci

Facebook

Navigace


Evropa pro mladé

Evropské fórum mládeže bude mít v ČR v době českého předsednictví v Radě EU svého zástupce. Hostit ho bude občanské sdružení Pionýr. Fotka k článku Evropské fórum mládeže (YFJ) je…

  • Publikováno: 25. 10. 2008

Jeho členy jsou národní rady mládeže z jednotlivých evropských států (Evropa – země Rady Evropy) a mezinárodní organizace mládeže působící v rámci Evropy (www.youthforum.org). Jeho hlavním cílem je prosazování zájmů mladých lidí (cca 15-26, výjimečně až 35let věku) na evropské i světové úrovni. Prostřednictvím aktivní participace, nebo-li přímého zapojení mladých lidí do roz-hodovacího procesu, získává a prezentuje názory a postoje mladých lidí vůči politickým institucím a uskupením, jakými jsou například Evropská unie, Rada Evropy, Organizace spojených národů a další.

Hlavními společnými tématy mládeže dle YFJ jsou politika vůči mládeži v Evropě, lidská práva a rovnoprávnost, zdravotnictví, vzdělání a uznávání neformálního vzdělávání, trvale udržitelný rozvoj a otevřená metoda koordinace, nebo-li strukturované zapojení mladých lidí do rozhodovacích procesů v Evropě. V rámci těchto témat připravuje Evropské fórum mládeže vzdělávací aktivity, semináře, konference a kampaně. Příkladem může být kampaň „GetVisable“, která je zaměřena na snížení vízových bariér pro pracovníky s mládeží a mladé lidi (kampaň zaměřená na Radu Evropy) nebo spo- lupráce na psané deklaraci poslanců Evropského parlamentu s názvem „Make it Youthful“, která požaduje po Evropské unii zapojení mladých lidí do tvorby významných politických dokumentů na úrovni EU.

Jedním z významných témat současného předsednictví Francie v Radě EU je dobrovolnictví, které by se mělo uzavírat během českého předsednictví. Jedná se o návrh struktury podpory dobrovolníků v celé Evropě, která by byla odpovídající k potřebám mladých lidí, kteří svůj volný čas věnují rozvoji společnosti a ne jen sami sobě.

Evropské fórum mládeže má v každém předsednickém státě EU svého zástupce. Hostující organizací pro tento post je v ČR občanské sdružení Pionýr, které se dlouhodobě věnuje mezinárodní spolupráci v oblasti mládeže a zároveň nabízí mladým lidem možnost zapojit se do evropského dění. Výběr proběhl 21. 10. 2008, z uchazečů byl nakonec díky svým bohatým zkušenostem s mezinárodní spoluprácí i s přípravou aktivit pro české předsednictví vybrán pionýr Jiří Let.

Jako významnou aktivitu pro české předsednictví v Radě EU připravuje Pionýr historicky naučnou soutěž Poselstvo krále Jiřího. Jedná se o dlouhodobou soutěž pro dětské kolektivy, v rámci které se jednotliví účastníci budou moci dozvědět historické i současné informace o evropských státech, a připomenout Poselstvo krále Jiřího z Poděbrad, který se jako jeden z prvních evropských panovníků pokoušel o vy-tvoření spolupracující Evropy. Soutěž začne koncem listopadu, nicméně základní informace je již dnes možné získat na www.poselstvo.pionyr.cz.


Asociace dětské rekreace ADAM.cz Česká rada dětí a mládeže Ekopobyt Hry a hlavolamy Mravenec CK topinka Trapsavec Think Creative Pionýr
Reklama


Prosím čekejte, tato akce může chvilku trvat...