Přidat inzerci

Facebook

Navigace


Vítejte na Zemi ...

Vítejte na Zemi je název multimediální ročenky životního prostředí, která nabízí různé pohledy na naše životní prostředí. Multimediální ročenku životního prostředí můžete navštívit na adrese

  • Publikováno: 23. 10. 2008

vitejtenazemi.cenia.cz“> www.vitejtenazemi.cenia.cz. Stránky provozuje CENIA, česká informační agentura životního prostředí.

V úvodu naleznete základní informace o našem životním prostředí v rozdělení do tří hlavních kapitol, kterými jsou Krajina, Voda a Vzduch. Každá z těchto hlavních kapitol je dále rozdělena na podkapitoly.

Kapitola Krajina nabízí šest pohledů na krajinu – historický, přírodovědný, ochranářský, kořistnický, konzumně-rekreační a numinózní. Dozvíte se zde zajímavé informace například o vývoji krajiny i člověka, o vztazích mezi rostlinami a živočichy. Naleznete zde podrobný seznam chráněných druhů rostlin a živočichů, chráněných území nebo informace o dalších způsobech ochrany přírody. Budete možná překvapeni tím, že i naše sportovní aktivity mohou přírodu a krajinu mnohdy podstatně ovlivňovat. V kapitole Krajina objevíte také poukaz na ty souvislosti mezi různými jevy ve světě, které jsou nazývány jednou náboženskými, jindy magickými či mystickými.

Kapitola Voda nabízí základní informace o vodě a jejím působení na utváření krajiny a život člověka. Je rozdělena do devíti podkapitol, které se věnují například potokům a řekám, pramenům a studnám, nebo povodním, pitné vodě a jejímu získávání či využití vody pro průmysl a zemědělství. Najdete zde i mnoho zajímavých odkazů na další webové stránky.

Kapitola Vzduch obsahuje v šesti podkapitolách zajímavé podrobnosti o této směsi plynů, bez níž bychom nemohli existovat. Dozvíte se zde mnoho užitečných informací o atmosféře, meteorologii, globálních problémech nebo jaký vzduch dýcháme doma a venku a jak se vzduch znečišťuje.

Na webu Vítejte na zemi dále najdete zajímavé hry a testy týkající se životního prostředí.
Víte například, proč se asi říká vedle jak ta jedle, klepe se jak osika nebo až opadá listí z dubu? Svou znalost stromů si můžete vyzkoušet v jedné z patnácti her, které web nabízí. V jiné hře si zase můžete zkusit rozpoznat relikty – známky dávného pobytu ledovců na našem území. Další hry se věnují například řekám v ČR, znečištění, koloběhu kyslíku, dusíku či uhlíku nebo velkoprostorové cirkulaci.

Vyzkoušet své znalosti životního prostředí můžete v některém z testů. Těch nabízí web Vítejte na zemi tři typy. Testy s jednou správnou odpovědí, nebo s více správnými odpověďmi a testy typu přiřazovacích úloh. Pro zahřátí si můžete zkusit test malý složený z deseti náhodných otázek a pak pokračovat kompletním testem, který obsahuje až 100 otázek. Na konci testu vás čeká vyhodnocení každé odpovědi. Vidíte tak vedle sebe jak vaši původní odpověď, tak odpověď správnou.

Učitelům je určena rubrika Pro učitele, která obsahuje náměty do výuky týkající se práce s jednotlivými kapitolami Krajina, Voda a Vzduch, které je možné stáhnout v pdf formátu. Tyto motivační náměty byly odzkoušeny ve výuce pilotních partnerských škol.

A pokud při návštěvě webu narazíte na termín, kterému nebudete rozumět, je zde k dispozici slovník pojmů týkajících se životního prostředí.
Dalším pozitivem webu Vítejte na zemi je také to, že stránky jsou tvořeny s ohledem na přístupnost pro zrakově postižené.


Asociace dětské rekreace ADAM.cz Česká rada dětí a mládeže Ekopobyt Hry a hlavolamy Mravenec CK topinka Trapsavec Think Creative Pionýr
Reklama


Prosím čekejte, tato akce může chvilku trvat...