Přidat inzerci

Facebook

Navigace


Nová expozice Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě

Pedagogické muzeum J. A. Komenského v Praze připravuje novou stálou expozici Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě. Tato mimořádná akce bude současně reprezentativní…

  • Publikováno: 20. 10. 2008

Expozice obdržela záštitu České komise pro spolupráci s UNESCO.
V České republice zatím nebyla zpracována komplexní výstava shrnující dějiny školství, učitelství a vzdělanosti. V rámci českého předsednictví v Radě Evropské unie se proto nabízí ojedinělá příležitost připravit a prezentovat výstavu Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě jak českým, tak zahraničním návštěvníkům.
Obsah expozice bude návštěvníkům přiblížen interaktivním způsobem, a to s využitím počítačové techniky (informační systém o J. A. Komenském) a výtvarných a hudebních prvků. V některých případech bude mít veřejnost možnost poprvé shlédnout dokumentaci o dějinách českého školství z archivu písemností muzea. Vzhledem k tomu, že o život, dílo a odkaz J. A. Komenského je stále obrovský zájem (zejména ze strany zahraničních návštěvníků), bude jeho osobnosti věnována samostatná část.
Expozice bude mít několik obsahových okruhů:
o Počátky křesťanské vzdělanosti (9. – 14. století)
o Pražská univerzita a její mezinárodní význam (2. pol. 14. století – poč. 15. století)
o Zlatý věk humanismu (15. – 16. století)
o Zrod moderní pedagogiky (15. – 17. století)
o Jan Amos Komenský (1592 – 1670)
o Světla a stíny baroka aneb Barokní most k modernímu vzdělávání (17. – 1. pol. 18. století)
o Cesta k všeobecné gramotnosti (18. století)
o Vzdělávání novodobého národa (přelom 18. a 19. století)
o Tradice české vzdělanosti v 19. století
o Vzdělávání dívek (19. století a počátek 20. století)
o Vzdělávání ve státě Tomáše Garrigua Masaryka (1918 – 1938)
o Vzdělanost a totalita (1938 – 1989)
o Demokracie a pluralita ve vzdělávání (současnost)
Expozice bude doplněna o starou školu z 19. století.
Slavnostní zahájení výstavy je plánováno v souvislosti s českým předsednictvím v Radě Evropské unie na únor 2009. Expozice nahradí stávající stálou výstavu v budově Pedagogického muzea J. A. Komenského v Praze, v domě U Zlatého slunce ve Valdštejnské ulici. Nově pojatá stálá výstava představuje pro Pedagogické muzeum J. A. Komenského (PMJAK) v Praze velmi důležitý krok při naplňování dlouhodobého plánu – přeměny muzea v živoucí a moderní instituci i s ohledem na mezinárodní význam díla J. A. Komenského pro současnou evropskou společnost.


Asociace dětské rekreace ADAM.cz Česká rada dětí a mládeže Ekopobyt Hry a hlavolamy Mravenec CK topinka Trapsavec Think Creative Pionýr
Reklama


Prosím čekejte, tato akce může chvilku trvat...