Přidat inzerci

Facebook

Navigace


Rychlé šetření UIV 3/2008

Projekt Rychlá šetření (RŠ) je zaměřen na periodická výběrová šetření názorů a postojů ředitelů škol týkající se aktuálních témat a problémů ve školství a vzdělávání. V červnu 2008 uskutečnil…

  • Publikováno: 19. 10. 2008

vlnu Rychlého šetření (3/2008), která byla zaměřena výhradně na mateřské školy, konkrétně na vývoj počtu dětí a kapacit MŠ, rozpočet a financování, výuku cizích jazyků a prázdninový provoz. Příslušný dotazník byl vystaven na internetu 9. 6.–13. 6. 2008. Celkem bylo osloveno 4 889 ředitelů škol a šetření se zúčastnilo (tzn. dotazník vyplnilo a odeslalo) 2 937 respondentů, návratnost tak činila 60,1 %.

Z šetření vyplynulo, že počty přihlášených dětí v posledních třech letech silně vzrostly ve 23 % školek, ve 41 % byl nárůst mírný. Výraznější nárůst je zaznamenán v největších obcích (nad 50 tis. obyvatel) a zejména v Praze, naopak nejméně narůstá počet přihlášených v Karlovarském kraji a kraji Vysočina. Necelá pětina MŠ na to reagovala zvýšením kapacity, tři čtvrtiny školek svou kapacitu nezměnily a nezohlednily změnu poptávky a 4 % školek změnila kapacitu z jiných důvodů.

Ohledně výuky cizích jazyků v mateřských školách přineslo šetření následující výsledky. Pouze ve 3 % MŠ se učí cizímu jazyku všechny děti, ve 46 % školek je tato možnost pro zájemce. Nejvyšší podíl MŠ, které mají výuku cizího jazyka, je v Praze (89 %), dále pak v Moravskoslezském kraji (60 %) a Středočeském kraji (58 %), naopak nejnižší je v kraji Vysočina (26 %). Tam, kde se cizí jazyky nevyučují, je hlavním důvodem dle ředitelů nedostatek financí (9 %), chybějící lektor (22 %), není zájem ze strany rodičů (10 %) nebo výuka cizího jazyka je v MŠ považována za zbytečnou (9 %). Ve srovnání s rokem 2006 je nutno konstatovat, že podíl školek vyučujících cizí jazyky v současnosti je mírně vyšší.

Během letních prázdnin mají alespoň 2 týdny otevřeno necelé tři čtvrtiny MŠ (71 %). Pokud je MŠ zavřená, může třetina dětí přes léto docházet do jiné školky v obci, ve 40 % do jiné školky v blízké obci. Ve 3 % školek uvedl ředitel, že je možné využít soukromé zařízení a necelá čtvrtina ředitelů uvedla, že žádná možnost pro děti není.Zhruba 5 % ředitelů uvedlo jiné možnosti péče o děti předškolního věku během prázdnin, nejčastěji zmínili střediska volného času, DDM či příměstské tábory.
Návrhy ředitelů na optimální řešení provozu během července a srpna byly poměrně rozdílné: 56 % ředitelů navrhuje zavedení hlavních prázdnin, zejména z důvodu, aby bylo možné vyčerpat dovolené jednotlivými pracovníky; další návrhy byly: poskytování výchovy a péče v mateřských školách v létě jako doplňkové činnosti (14 %), převod dětí v rámci obce a cyklické střídání služeb (6 %), vyšší úplata během prázdnin (4 %), docházka jen pro děti zaměstnaných rodičů (3 %) a navýšení rozpočtu školky, 19 % ředitelů se vyjádřilo, že není třeba nic měnit.


Asociace dětské rekreace ADAM.cz Česká rada dětí a mládeže Ekopobyt Hry a hlavolamy Mravenec CK topinka Trapsavec Think Creative Pionýr
Reklama


Prosím čekejte, tato akce může chvilku trvat...