Přidat inzerci

Facebook

Navigace


Zúčastněte se pracovního setkání na téma Neformální aktivity mládeže s omezenými příležitostmi

Národní institut dětí a mládeže MŠMT (NIDM) ve spolupráci s Evropskou asociací zařízení neformální výchovy dětí a mládeže (EAICY) pořádají mezinárodní pracovní setkání k výměně zkušeností k…

  • Publikováno: 25. 09. 2008

Pracovní setkání se uskuteční ve dnech 5.-8.11.2008 v Praze v jednacích prostorách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Karmelitská 7, Praha 1, budova C.
Cílem semináře je srovnat zkušenosti z organizace mimoškolních aktivit mládeže s omezenými příležitostmi v členských a přistupujících zemích Evropské unie a členských organizacích EAICY.
Snahou je zmapovat a porovnat znalosti a dobré zkušenosti pedagogů, rodinných příslušníků a samotných mladých lidí, popsat současné trendy možného vývoje, ujasnit význam mezinárodní spolupráce a kontaktů na tomto poli, pojmenovat nejpalčivější překážky a problémy, s nimiž se setkávají odborníci řešící danou problematiku v jednotlivých zemích, a pokusit se nalézt nové metody práce s těmito dětmi a mládeží a na neposledním místě se pokusit vymezit nesmírně důležité postavení dobře informovaných rodičů a rodinných příslušníků.
Seminář je určen jak zástupcům vládních i nevládních organizací aktivních na poli neformálních aktivit pro děti a mládež s omezenými příležitostmi, tak i profesionálům ochotným podělit se o své zkušenosti a dovednosti.
Předpokládá se aktivní účast všech přítomných formou přímé účasti na diskusích a představení vlastních prezentací, pojednávajících osvědčené aktivity, metody práce a dobré zkušenosti.
Jednacím jazykem je angličtina a čeština. Registrační poplatek (pouze pro účastníky z organizací, které nejsou členem EAICY) je 20,- € nebo 450,- Kč.
Organizátor hradí ubytování ve dvoulůžkových pokojích se sociálním zařízením standardního typu a stravování, tlumočnické služby a běžné občerstvení v rámci jednání. Účastníci, kteří budou požadovat ubytování před zahájením nebo po ukončení semináře, ať kontaktují hotel osobně (pension Akát, www.akatpension.com).
Přihlášky na seminář zasílejte emailem do 22.10.08 na adresu hajkova@eaicy.cz .
Další informace na níže uvedených emailech nebo telefonech:
Email: hajkova@eaicy.cz nebo michaelat@mladezvakci.cz
Telefon: +420 224 872 286 nebo +420 224 872 287 nebo +420 733 125 967
Fax: +420 224 872 287


Asociace dětské rekreace ADAM.cz Česká rada dětí a mládeže Ekopobyt Hry a hlavolamy Mravenec CK topinka Trapsavec Think Creative Pionýr
Reklama


Prosím čekejte, tato akce může chvilku trvat...