Přidat inzerci

Facebook

Navigace


Plzeňští skauti zvou Přijďte mezi nás

Září je již tradičně měsíc, kdy skautské oddíly po celé republice přijímají nové členy. Plzeňští skauti si proto na začátek školního roku přichystali akci Skauti dětem, které se ve dnech 5.-6.…

  • Publikováno: 24. 09. 2008

Na předškoláky i školáky čekaly na mnoha místech Plzně dva dny zábavy a soutěží.
Září však pokračuje a skauti vzkazují dětem: Přijďte mezi nás!
Skauting podle Junáka – svazu skautů a skautek ČR – nabízí dětem pestrý program a příležitost být členem týmu, prožívat s kamarády život naplno, rozvíjet se a hledat svůj životní směr.
Mgr. Olga Kalčíková, náměstkyně hejtmana Plzeňského kraje pro cestovní ruch, marketing a neziskové organizace o něm říká: Jako matka tří dětí vítám a doporučuji dobré volnočasové aktivity, mezi které skaut určitě patří.
Mnoho oddílů zve v září děti na speciální zahajovací schůzky. Skautské klubovny se v Plzni nachází ve všech městských obvodech. V centru města, na Borech, Slovanech, Doubravce, v Doudlevcích, Skvrňanech, Bolevci, ale také ve Starém Plzenci a Tlučné, vyjmenovává místa, kde všude je možné najít skauty, jejich mluvčí Eva Haunerová.
Kontakty na jednotlivé skautské oddíly a jejich klubovny, ale třeba i fotografie z akce Skauti dětem je možné najít na internetové adrese www.skauting.cz/plzen/verejnost .
Junák – svaz skautů a skautek ČR je dobrovolné, nezávislé a nepolitické sdružení sdružující své členy a členky bez rozdílu národnosti, náboženského vyznání, politického přesvědčení, rasy nebo jiných rozdílů. Skautské oddíly působí ve více než tisíci městech a vesnicích po celé naší zemi. Sdružují chlapce i děvčata od šesti let ve třech věkových kategoriích.
Skautské hnutí v roce 2007 oslavilo 100 let své existence. Za tu dobu se rozrostlo do 216 zemí světa, má 40 milionů členů a v České republice prošlo skautskými oddíly na půl milionu lidí.
V Plzni se skautingu věnuje více než 1300 dětí i dospělých, kteří se sdružují ve 49 dětských oddílech a šesti klubech dospělých. Kromě letních táborů a celoroční pestré oddílové činnosti skauti v Plzni například roznášejí o Vánocích Betlémské světlo nebo organizují sbírku Postavme školu v Africe a pořádají mnohé akce pro veřejnost.
Junák – svaz skautů a skautek ČR, okres Plzeň-město
Americká 29, 301 00 Plzeň
e-mail: plzen@skaut.cz
web: www.skauting.cz/plzen
Bc. Kateřina Podaná – místopředsedkyně Okresní rady Junáka Plzeň-město
tel.: 777 085 704
e-mail: katerina.podana@skaut.cz


Asociace dětské rekreace ADAM.cz Česká rada dětí a mládeže Ekopobyt Hry a hlavolamy Mravenec CK topinka Trapsavec Think Creative Pionýr
Reklama


Prosím čekejte, tato akce může chvilku trvat...