Přidat inzerci

Facebook

Navigace


Vyhlášení mimořádného výběrového řízení

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje v souladu s Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2007 až 2010 mimořádné výběrové…

  • Publikováno: 21. 08. 2008

1.tématický okruh:

Řešení naléhavých případů, souvisejících s rekonstrukcemi táborových základen a objektů výhradně v majetku nestátních neziskových organizací (dále jen NNO)
Pro uvedenou oblast jsou k dispozici omezené finanční prostředky.

2.žádat mohou:
pouze NNO typu občanské sdružení, obecně prospěšná společnost, církevní organizace

3.termín předložení žádosti:
28. srpen 2008 do 24:00h

Žádosti se předkládají elektronickou formou, a to výhradně vyplněním žádosti v elektronickém systému na adrese: http://is-mladez.msmt.cz včetně všech příloh (dle Programů uveřejněných na www.msmt.cz/mladez dále dotace/granty a zde dokumenty) a v tištěné podobě doručením na níže uvedenou adresu:
MŠMT-odbor pro mládež
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Písemná forma žádosti musí být opatřena razítkem a podpisem statutárního zástupcem organizace. Obálku je nutné jasně označit „Projekt do programu č. 3 – investice“ a evidenčním číslem uvedeným na žádosti (číslo, pod kterým je projekt zařazen v IS-mládež).

4.Náležitosti žádosti:
* vyplněný formulář na adrese:


Asociace dětské rekreace ADAM.cz Česká rada dětí a mládeže Ekopobyt Hry a hlavolamy Mravenec CK topinka Trapsavec Think Creative Pionýr
Reklama


Prosím čekejte, tato akce může chvilku trvat...