Přidat inzerci

Facebook

Navigace


Schválení koncepce ISM a jmenování NICM

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo Koncepci informačního systému pro mládež v ČR (ISM), která vychází z Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže na období 2007-2013…

  • Publikováno: 05. 08. 2008

Koncepce ISM obsahuje řadu konkrétních opatření, která by měla vést ke zefektivnění činnosti informačních center pro mládež (ICM) a jejich rozvoji a tím ke zlepšení přístupu mladých lidí ke kvalitním informacím. Jedná se například o nastavení systému standardizace a následné certifikace kvality ICM v ČR, o změnu stávající klasifikace oblastí informací tak, aby více odrážela potřeby mladých lidí, o navázání spolupráce s dalšími subjekty poskytujícími informace apod.
V souvislosti se schválením Koncepce bylo současné Informační centrum pro mládež Národního institutu dětí a mládeže (NIDM) jmenováno Národním informačním centrem pro mládež (NICM NIDM) a byly mu svěřeny úkoly, které z Koncepce vyplývají:
• Zpracování dat a následná distribuce do všech regionů v ČR/do všech ICM
• Informační a poradenská činnost (organizace besed a přednášek, provoz internetového klubu,)
• Individuální poradenství (poradna prvního kontaktu, kariérové poradenství, profesní diagnostika,)
• Metodická a odborná podpora informačních center pro mládež v celé ČR (školení pro pracovníky regionálních ICM, nabídka stáží novým i stávajícím pracovníkům ICM, tvorba metodických materiálů, zpracování analýz a statistik pro MŠMT,)
• Spolupráce s ostatními organizacemi a institucemi v oblasti poskytování informací
• Členství v mezinárodních organizacích a mezinárodní spolupráce (národní koordinátor mezinárodní organizace ERYICA za ČR a výhradní školitel evropského akreditovaného kurzu MBTC, tvorba české sekce mezinárodního informačního portálu pro mládež v Evropě – Infomobilu www.infomobil.org)
• Public relations a prezentace (prezentace na výstavách a veletrzích, tvorba a distribuce publikací, poskytování jednotné domény pro ICM,)
Kromě realizace těchto úkolů zajišťuje NICM NIDM také provoz klasického informačního centra pro mládež z Prahy a okolí (bezplatné poskytování informací, poradenství apod.) na adrese Senovážné nám. 24, Praha 1 a informace přináší i na www.icm.cz.


Asociace dětské rekreace ADAM.cz Česká rada dětí a mládeže Ekopobyt Hry a hlavolamy Mravenec CK topinka Trapsavec Think Creative Pionýr
Reklama


Prosím čekejte, tato akce může chvilku trvat...