Přidat inzerci

Facebook

Navigace


Kampaň Evropa mladýma očima

Evropa mladýma očima je kampaň na počest a podporu předsednictví České republiky Radě Evropské unie v prvním pololetí roku 2009, která si klade za cíl šíření myšlenek a informací o českém…

  • Publikováno: 22. 07. 2008

Vyhlašovatelem kampaně je MŠMT, odbor pro mládež ve spolupráci s ČRDM a Sdružením pracovníků DDM.
Cílem kampaně je poskytnout rámec pro tradiční a speciální (ad hoc) akce, které budou organizovány nestátními neziskovými organizacemi dětí a mládeže či s dětmi a mládeží pracující, školami a školskými zařízeními pro zájmové vzdělávání a budou se vztahovat k Evropské unii a evropské sounáležitosti.
Organizátoři akcí mohou požádat o převzetí záštity MŠMT nad svými akcemi a zároveň mohou na MŠMT podat projektovou žádost o finanční podporu akce prostřednictvím zvláštního dotačního programu.
Základní informace o aktivní účasti v kampani obsahuje Výzva pro předkládání žádostí o zařazení akcí do kampaně „Evropa mladýma očima“ na podporu a propagaci českého předsednictví Radě EU. Zájemci o zařazení do kampaně předloží své žádosti formou vyplněné přihlášky, ke které přiloží projekt, včetně rozpočtu.
Žádosti se předkládají: pro akce a aktivity organizované v období od 1.9.2008 do 31.12.2008 do data 15.8.2008 a pro akce a aktivity organizované v období od 1.1.2009 do 30.6.2009 do data 15.11.2008.


Asociace dětské rekreace ADAM.cz Česká rada dětí a mládeže Ekopobyt Hry a hlavolamy Mravenec CK topinka Trapsavec Think Creative Pionýr
Reklama


Prosím čekejte, tato akce může chvilku trvat...