Přidat inzerci

Facebook

Navigace


Česká rada dětí a mládeže slaví kulaté jubileum

Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) byla založena roku 1998. Modrá loďka, kterou má Rada ve znaku, pluje tedy „po vlnách dětských řek“ již deset let. Při oslavě na roztockém zámečku…

  • Publikováno: 03. 07. 2008

Areál zámku v Roztokách se pro tento den stal také dějištěm předání mimořádné Ceny Přístav dvěma vysokým úředníkům z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Pozvání na oslavy přijal také ministr školství Ondřej Liška.
„Já jsem chtěl k těm desátým narozeninám čistě lidsky, sám za sebe, popřát všechno dobré do dalších desetiletí,“ řekl po svém podvečerním příjezdu do Roztok ministr. Ondřej Liška také krátce zavzpomínal na svá jinošská léta, kdy se pohyboval v různých mládežnických sdruženích a iniciativách. „Bez toho bych v sobě dnes neměl potřebnou motivaci a hodnoty, které se snažím jak v politice, tak ve veřejném životě hájit,“ zdůraznil vzácný host. Sám ministr je dnes otcem roční holčičky, o jejíž budoucnosti často přemýšlí. „Chtěl bych, aby se i ona ve svém dospívání mohla svobodně zvolit, jestli chce být se svými vrstevníky a dělat to nebo ono, jezdit do přírody a vlastně se, aniž by to takhle sama vnímala, vzdělávat. A to je pro mě strašně důležité,“ poznamenal ministr školství. Upozornil, že on ani jeho spolupracovníci nemohou při nejlepší vůli suplovat roli oslavenců z České rady dětí a mládeže, kteří poskytují mladé generaci prostor pro neformální vzdělávání. „Možná mnohem lépe než kdejaká škola a kdejaký učitel – a to není nic proti školám a učitelům – dokážou tato sdružení mladé lidi nejenom informovat, ale také je formovat.“

Úvodního moderování zhruba tříhodinové oslavy se ujal náčelník Asociace turistických oddílů mládeže a jeden z „otců zakladatelů“ České rady dětí a mládeže Tomáš Novotný. „Roztoky jsou nyní nejdůležitějším městem v této zemi, a to ze tří důvodů. První je ten, že jsem tady založili Českou radu dětí a mládeže, druhý důvod je, že se zde před pěti dny oženil současný předseda ČRDM Aleš Sedláček a třetím důvodem je, že tu dnes slavíme desáté výročí České rady dětí a mládeže,“ zahájil oficiální část programu Tomáš Novotný.

Na travnatém řečništi pod modrou oblohou se postupně vystřídali všichni tři lidé, kteří v uplynulých deseti letech stáli v čele ČRDM – Jana Vohralíková, Pavel Trantina i současný předseda Aleš Sedláček.

Areál zámku v Roztokách u Prahy navštívili u příležitosti oslav desetiletého výročí České rady dětí a mládeže také 1. náměstkyně ministra školství Ing. Eva Bartoňová a ředitel odboru pro děti a mládež na MŠMT Mgr. Jaroslav Tuček. Oba tam slavnostně převzali mimořádnou Cenu Přístav, která jim byla udělena za mnoholetou kvalitní práci pro děti a mladé lidi v České republice. „Já řeknu jediné: já budu pořád stejná a budu dál takhle pracovat,“ tak zněla bezprostřední reakce náměstkyně Bartoňové na udělené ocenění.

O příjemnou atmosféru na čtvrteční oslavě se postaralo nejen krásné, skoro letní počasí, ale i žonglérské minipředstavení dětí ze sdružení Roztoč, a především vynikající vystoupení vokální pětice Kris Kros Kvintet.


Asociace dětské rekreace ADAM.cz Česká rada dětí a mládeže Ekopobyt Hry a hlavolamy Mravenec CK topinka Trapsavec Think Creative Pionýr
Reklama


Prosím čekejte, tato akce může chvilku trvat...