Přidat inzerci

Facebook

Navigace


FENOMÉN FOGLAR

Ke stému výročí narození Jaroslava Foglara vydala Prázdninová škola Lipnice - edice časopisu Gymnasion, ve spolupráci se Sdružením přátel Jaroslava Foglara sborník nazvaný Fenomén Foglar. …

  • Publikováno: 29. 06. 2008

Odkaz Jaroslava Foglara vždy byl a je přítomen v její filosofii. Ve foglarovské inspiraci je možné hledat jedno ze zásadních východisek vzniku fenoménu hry, který se stal pro PŠL typický.
Pohled očima zážitkové pedagogiky
Sborník sleduje Jaroslava Foglara a jeho dílo z hlediska současné podoby zážitkové pedagogiky a nabízí řadu námětů pro další rozvíjení oboru zážitková pedagogika.
Snaží se přiblížit osobnost Jaroslava Foglara jako prototyp zážitkového pedagoga …, aniž by z něj však dělal nedotknutelnou legendu … Zmiňuje se proto stručně i o některých Foglarových neúspěších a problémech, které měl ve svém oddíle.
… obraz osobnosti
Sborník je svědectvím vypovídajícím o mnoha oblastech lidské činnosti, které Foglar svým působením zasáhl a ovlivnil a na kterých se přímo podílel. Byl nejen originálním zážitkovým pedagogem a spisovatelem, ale také redaktorem, recenzentem knih, vedl čtenářské kluby, stál u zrodu snad nejoriginálnějšího komiksu v Čechách, 60 let nepřetržitě psal kroniku oddílu, který vedl, byl i docela zručným ilustrátorem …
Soubor textů je rozčleněn do následujících tématických okruhů: Fenomén pod drobnohledem, Cesty životem, Ve světle filosofie a etiky, Hledání archetypů, Rychlé šípy Erótovy, Svět literatury, Výchovné úsilí, V pohybu, Výtvarníci, Jako múza, Motivy a témata, Vzpomínky a vyznání, Péče o živý odkaz a Literární dílo.
Autorů jednotlivých textů je téměř 50 – jsou to přímí spolupracovníci a souputníci Jaroslava Foglara, členové a odchovanci pražské Dvojky – oddílu, který Foglar vedl, dále pedagogové, publicisté i lidé z umělecké branže …
Některé příspěvky působí rozporuplně až protikladně, editor připouští, že ideové střety a rozporné názory jsou i dnes součástí foglarovské komunity. Široké spektrum názorů na význam osobnosti a díla Jaroslava Foglara naznačuje už anketa zařazená na počátek knihy – více než 20 osobností z oblasti filosofie, politiky, vědy, kultury a umění odpovídá na otázku, zda Může prvorepublikový Foglar něco nabídnout mládeži v postmoderní době počítačových her? Vytvoření celkového názoru však zůstává výhradně na čtenáři.
Jaroslav Foglar inspirující
Jak sborník dokládá – je potěšující a obdivuhodné, že Foglar ani po stu letech od narození není tématem jen pro úzkou skupinu nadšenců, badatelů, historiků nebo pedagogů, ale stále inspiruje i další cílové skupiny. Jeho dílo a artefakty s ním spojené jsou předmětem sběratelství, jeho Rychlé šípy byly ve formě zdramatizovaného komiksu s velkým úspěchem uvedeny v několika divadlech. Odraz foglarových hrdinů a příběhů je i dnes ve všeobecném povědomí – zřejmě existuje jen málo lidí, kteří by nikdy neslyšeli jméno Rychlé šípy či ježek v kleci a když někdo přirovná určitou skupinu lidí k Bratrstvu kočičí pracky nebo jedince k Mirkovi Dušínovi, většina lidí této metafoře dobře rozumí.
Kniha má přehlednou grafickou úpravu, je soupisem celého Foglarova díla a je doplněna množstvím fotografií.
Fenomén Foglar, vydala Prázdninová škola Lipnice, edice Gymnasion, editor Ivo Jirásek, první vydání 2007


Asociace dětské rekreace ADAM.cz Česká rada dětí a mládeže Ekopobyt Hry a hlavolamy Mravenec CK topinka Trapsavec Think Creative Pionýr
Reklama


Prosím čekejte, tato akce může chvilku trvat...