Přidat inzerci

Facebook

Navigace


Make a connection

Již sedmý ročník úspěšného programu „Make a Connection – Připoj se“ nabízí mladým lidem možnost získat finanční podporu na jejich vlastní dobročinné, komunitní projekty.…

  • Publikováno: 16. 06. 2008

Cílem programu je podporovat vlastní projekty mladých lidí a pomoci jim v dalším vzdělávání a získávání důležitých životních dovedností a zkušeností.
K dnešnímu dni bylo z programu „Make a Connection – Připoj se“ podpořeno více než 400 dobrovolnických projektů mladých lidí, na kterých se přímo podílelo na 3300 dobrovolníků. Tyto projekty pozitivním způsobem ovlivnily život bezmála 180 tisíc lidí. Na základě těchto vynikajících výsledků se společnost Nokia rozhodla pokračovat ve své podpoře a v partnerství s NROS, a bude tak aktivity mladých dobrovolníků v ČR rozvíjet v období dalších tří let.

Dnešek nabízí nejeden důvod k oslavě: program „Make a Connection – Připoj se” rozšiřuje svou působnost do celé České republiky a současně zvyšuje věkový limit pro uchazeče z řad mladých lidí. Zatímco v loňském roce se do programu mohli zapojit pouze dobrovolníci ve věku od 16 do 24 let v pěti krajích ČR, letos se tak do programu mohou přihlásit mladí lidé ve věku od 16 do 26 let z celé České republiky.

„Základní filozofie programu zůstává stále stejná,“ říká Hana Šilhánová, ředitelka NROS. „Chceme podporovat dobré nápady iniciované mladými lidmi a pomáhat jim v rozvíjení dovedností, které jsou důležité pro život.“

Na projekty mladých lidí je v roce 2008 vyhrazena částka ve výši 3 milionů Kč. Aby dobrovolníci získali na svůj projekt až 50 000 Kč, musí se zaměřit na zlepšení svého okolí, komunity, v níž žijí. A je jedno, jestli svou energii věnují do projektů na ochranu životního prostředí, pomoc handicapovanému spolužákovi nebo třeba rozvoji kultury. Kromě finančních prostředků na realizaci projektů absolvují mladí lidé, jejichž projekty získají finanční podporu, také několikadenní školení, kde se naučí, jak své projekty řídit, jak komunikovat v rámci projektového týmu a mnoho dalšího.
„Letošní školení bude mít mnohem interaktivnější a praktičtější formu zaměřenou na problémy, o nichž se ve škole běžně neučí,“ dodává Hana Šilhánová. „Mladí účastníci školení pak budou navíc své zkušenosti a vědomosti předávat dál formou výuky svých vrstevníků a kolegů, členů projektového týmu, což považuji za fantastickou věc. Ráda bych této příležitosti využila k poděkování všem našim mediálním a regionálním partnerům a dalším subjektům, které nás podpořily. Jejich pomoci si skutečně velmi vážíme a těšíme se na další spolupráci.“

„Jsme rádi, že můžeme na místní úrovni podpořit mladé lidi, kteří vkládají obdivuhodnou energii a nadšení do řešení důležitých věcí a problémů, které vidí kolem sebe,“ hodnotí přínos programu Ján Kolimár, ředitel společnosti Nokia pro Polsko ČR a SR, a dodává: „Oni sami ví nejlíp, co je v jejich okolí potřeba, a přicházejí také se skvělými nápady, jak toho dosáhnout. Moc jim fandíme a jsme připraveni je podporovat i v následujících letech.“

Hlavní část propagační kampaně programu proběhne v květnu a v červnu letošního roku. Zájemci o účast v programu z řad mládeže musí svůj projekt přihlásit nejpozději do 30. června 2008. Poté bude následovat vyhodnocení projektových návrhů. Realizace projektů, kterým bude udělena finanční podpora, bude probíhat od září 2008 do března 2009. Veškeré informace o účasti v programu včetně formuláře přihlášky projektu (žádosti o grant) jsou k dispozici na www.pripojse.cz.

O programu „Make a Connection – Připoj se“
Make a Connection – Připoj se je součástí globální iniciativy společnosti Nokia a nadace International Youth Foundation (IYF). Jeho cílem je podpora pozitivního rozvoje mladých lidí tím, že jim nabízí příležitost navázat užší kontakt s jejich rodinami, vrstevníky a okolím obecně. Program rozšiřuje možnosti vzdělání mladých lidí, pomáhá jim získávat životní zkušenosti a podílet se na životě v jejich okolí. V dubnu 2002 byl program „Make a Connection – Připoj se“ zahájen v České republice jako společná iniciativa Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) a společnosti Nokia. Program od roku 2008 probíhá v celé ČR. Za celkové vedení a koordinaci programu zodpovídá Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS). Další informace o programu „Make a Connection – Připoj se“ jsou k dispozici na www.pripojse.cz.

O Nadaci rozvoje občanské společnosti (NROS)
Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) usiluje o posílení neziskového sektoru v České republice prostřednictvím filantropie a dobrovolnické práce i prostřednictvím projektů, které přispívají k rozvoji občanské společnosti a evropské integraci. Nadace podporuje neziskové organizace, jež pracují s ohroženými nebo znevýhodněnými skupinami, brání lidská práva, demokratické hodnoty, toleranci a respektování práv menšin nebo jiným způsobem zvyšují povědomí o těchto otázkách mezi občany. Jednou z cílových skupin nadace jsou děti a mladí lidé. Další informace o NROS jsou k dispozici na www.nros.cz.

O společnosti Nokia
Nokia má pozitivní vliv na společnost, který přesahuje oblast vyspělých technologií, produktů a služeb, vytvářených touto firmou. Prostřednictvím spolupráce s neziskovými a vládními organizacemi společnost připravuje mladé lidi k tomu, aby se chopili příležitostí, vytvářených v rámci globální ekonomie a nových technologických objevů. Společnost Nokia již investovala do rozvojových programů mládeže částku v celkové výši 34 milionů amerických dolarů, přičemž z přínosů těchto aktivit bezprostředně čerpalo bezmála 400 000 mladých lidí z 26 zemí světa. Více informací o společnosti Nokia naleznete na stránkách www.nokia.cz.

O nadaci International Youth Foundation
Nadace International Youth Foundation (IYF) podporuje mimořádný potenciál mladých lidí. Od svého založení v roce 1990 IYF buduje celosvětovou síť firem, vládních a nevládních organizací, které podporují a vedou mladé lidi k tomu, aby z nich byli zdraví, produktivní a aktivní občané. Programy IYF jsou katalyzátory změny, která napomáhá mladým lidem v tom, aby získali kvalitní vzdělání a dovednosti důležité pro jejich budoucí zaměstnání, aby se uměli správně rozhodnout a byli schopni přispívat ke zlepšení své komunity. Pro další informace navštivte www.iyfnet.org.


Asociace dětské rekreace ADAM.cz Česká rada dětí a mládeže Ekopobyt Hry a hlavolamy Mravenec CK topinka Trapsavec Think Creative Pionýr
Reklama


Prosím čekejte, tato akce může chvilku trvat...