Přidat inzerci

Facebook

Navigace


Soutěž Má vlast v srdci Evropy

Památková komora, Česká rada dětí a mládeže, Asociace NNO v ČR a další partneři vyhlásili již 3. ročník celostátní soutěže Má vlast v srdci Evropy. Cílem projektu je motivovat především mladou…

  • Publikováno: 11. 06. 2008

Soutěží se v osmi kategoriích věcných:
1. MONITORING STAVU PAMÁTEK – ZEJMÉNA ZANEDBÁVANÝCH A OPOMÍJENÝCH
2. SEZNÁMENÍ SE S PŮVODEM A HISTORIÍ URČITÉ PAMÁTKY NEBO LOKALITY
3. PŘEVZETÍ PATRONÁTU – PÉČE O KONKRÉTNÍ PAMÁTKU
4. ZPRACOVÁNÍ VLASTIVĚDNÉ STUDIE REGIONU
5. OBNOVA A UDRŽOVÁNÍ HISTORICKÝCH TRADIC
6. SPOLUPRÁCE S REGIONÁLNÍMI MUZEI PŘI ZÁCHRANĚ MOVITÝCH PAMÁTEK
7. PODPORA NÁVŠTĚVNOSTI PAMĚTIHODNOSTÍ
8. NAVÁZÁNÍ ZAHRANIČNÍCH PARTNERSTVÍ
a ve třech kategoriích věkových:
a) DĚTI do 15 let,
b) MLÁDEŽ 15 – 18 let,
c) DOSPĚLÍ 18 – 100 let.

KOLEKTIVY
Soutěžícím družinám, oddílům, partám, spolkům, občanským sdružením i dalším NNO je při hodnocení přiřazena věková kategorie podle věkového průměru všech členů kolektivu.

Průběh projektu je rozčleněn do čtyř etap v období od 1. března 2008.

1. etapa – oslovování veřejnosti, propagační semináře a propagace v mediích,
2. etapa – přijímání přihlášek, setkávání mládeže s pamětníky-seniory, pokračování propagace,
3. etapa – hodnocení přihlášených projektů – říjen 2008,
4. etapa – slavnostní ukončení soutěže – listopad 2008,

Závěrem bude zpracování a vydání publikace – březen 2009.

Soutěž bude probíhat v České republice ve spolupráci s partnery z Polské, Rakouské a Slovenské republiky. Probíhá jednání o spolupráci i s partnery z Německa.

V jednotlivých regionech České republiky bude probíhat propagační kampaň, případně i informační semináře za účasti odborníků architektů, historiků i památkářů, s cílem soustředit pozornost mladé generace na společné kulturní dědictví. Naším dluhem, který je třeba splácet, je zejména prohloubení součinnosti s německy hovořícími partnery. Současně budou přijímány přihlášky soutěžících a poskytována konzultační pomoc prostřednictvím internetu.

Obce budou vyzvány, aby přihlásily jednotlivce a kolektivy, které se v místě významně podílejí na péči o naše kulturní dědictví a udržování historických tradic. Po zhodnocení přihlášených projektů budou nominování tří nejlepší v každé věcné i věkové kategorii na závěrečné slavnostní ukončení. Zde budou vyhlášeni vítězové jednotlivých kategorií jednotlivců i kolektivů a absolutní vítězové.

Kromě diplomů a věcných odměn mohou vítězové získat finanční příspěvek na realizaci či další rozvoj přihlášených projektů.
Přihlášky a podrobnosti naleznete na www.adam.cz/mavlast


Asociace dětské rekreace ADAM.cz Česká rada dětí a mládeže Ekopobyt Hry a hlavolamy Mravenec CK topinka Trapsavec Think Creative Pionýr
Reklama


Prosím čekejte, tato akce může chvilku trvat...