Přidat inzerci

Facebook

Navigace


Veletrh neziskových organizací

Nadace Forum 2000 pořádá v úterý 10. června 2008 od 9:00 do 18:00 v prostorách New York University in Prague a Polského institutu na Malém náměstí v Praze 1 již devátý ročník Veletrhu…

  • Publikováno: 27. 05. 2008

Vstup na akci je zdarma.

Akce opět probíhá pod záštitou Václava Havla a primátora hlavního města Prahy
Pavla Béma.

Veletrh neziskových organizací (NGO Market) je jedinečnou jednodenní akcí, která od svého vzniku v roce 2000 neustále rozšiřuje svůj rozsah i záběr. V současné době jde o největší setkání neziskového sektoru ve střední Evropě. Neziskové organizace aktivní ve vzdělávání, dobrovolnictví, oblasti lidských práv, enviromentální problematice a mnohých dalších oblastech mají možnost představit své aktivity široké veřejnosti, navázat nová partnerství, zaujmout a oslovit sponzory a dobrovolníky, ale i získat nové vědomosti potřebné pro úspěšné vedení své organizace.

„Občanská společnost, aspoň jak já ji rozumím, je jednou z velkých příležitostí pro lidskou odpovědnost za svět. Občanská společnost je společností, která nejen otevírá velký prostor individuální i skupinové kreativitě a v níž se tato kreativita významně podílí na celku veřejného dění, ale která je na této kreativitě přímo založena. Čím vrstevnatější a rozkvetlejší je občanská společnost, tím stabilnější jsou politické poměry v zemi,“ říká Václav Havel.

V letošním roce bude svou práci na Veletrhu prezentovat přes 100 neziskových organizací.

Návštěvníci z řad veřejnosti se vedle statických i multimediálních prezentací a ankety o nejlépe se prezentující „neziskovku“ mohou těšit i na bohatý program doprovodných akcí, které zahrnují semináře, workshopy a diskuze s odborníky i známými osobnostmi.

Veletrh má v současnosti již devítiletou tradici. V loňském roku se ho účastnilo 160 neziskových organizací z České republiky i ze zahraničí a 1500 návštěvníku z řad široké veřejnosti.

Patronkou letošního Veletrhu se stala herečka Tereza Kostková. „Já si nekladu za cíl strhnout každého (zdravého a solventního) jedince k založení nějaké nadace či k aktivnímu působení v některé z již existujících. Mně by se líbilo, kdybychom se všichni naučili drobně, leč pravidelně dát stranou něco ze svého času nebo rozpočtu na to, čemu se říká charita, nebo „neziskovka“. Abychom to dělali tak samozřejmě a nenuceně jako si ráno vyčistíme zuby,“ říká Tereza Kostková ohledně její motivace k aktivní účasti na Veletrhu neziskovek.

Sloganem Veletrhu „Pomáhat nemusí nikdo, někdo ale chce“ chtějí organizátoři motivovat lidi k aktivní účasti při tvorbě občanské společnosti.

Součástí programu bude kulatý stůl Dialog s Čínou – hledání možných cest, který bude probíhat pod záštitou týdeníku Respekt. Tématem kulatého stolu budou např. otázky, zda je možný dialog s Čínou na úrovni neziskového sektoru, na diplomatické a politické úrovni anebo jen na ekonomické úrovni. Mezi pozvanými hosty jsou např. Ondřej Liška, Karel Schwarzenberg, Tomáš Töpfer, Jan Ruml, Olga Lomová či čínská velvyslankyně v Praze Huo Yuzhen. Kulatý stůl, který bude probíhat od 16:30 do 18:00 ve velkém sále Polského institutu, bude moderovat zástupce šéfredaktora Respektu Erik Tabery.

Součástí programu bude také panelová diskuse „Dámy v neziskovém sektoru“, která se bude zabývat současným postavením žen v neziskových organizacích, poukáže na úspěšné případy zapojení známých osobností do konkrétních projektů, zároveň však neopomene připomenout problémy, na které ženy při aktivitách ve třetím sektoru narážejí, a pokusí se nastínit jejich možná řešení. Diskuse k těmto tématům se zúčastní socioložky, představitelky významných neziskovek a manželky politiků a diplomatů, bez jejichž angažovanosti v řadě projektů by se neziskový sektor jen stěží dlouhodobě rozvíjel.

Pořadatelem Veletrhu neziskových organizací je mezinárodně uznávaná Nadace Forum 2000, jež byla založena v roce 1996 prezidentem Václavem Havlem, japonským filantropem Yohei Sasakawou a nositelem Nobelovy ceny míru Elie Wieselem. Od roku 1997 pořádá každoročně mezinárodní konferenci Forum 2000, které se účastní významné světové osobnosti z řad bývalých i aktivních politiků, nositelů Nobelovy ceny, podnikatelů, vědců a myslitelů.


Asociace dětské rekreace ADAM.cz Česká rada dětí a mládeže Ekopobyt Hry a hlavolamy Mravenec CK topinka Trapsavec Think Creative Pionýr
Reklama


Prosím čekejte, tato akce může chvilku trvat...