Přidat inzerci

Facebook

Navigace


Co řekli o Bambiriádě 2008 bývalý a současný předseda ČRDM

Pavel Trantina, bývalý předseda ČRDM (ve funkci do 17. dubna 2008) : Na Bambiriádě ukazujeme rozmanitý svět dobrodružství mezi vrstevníky, nabízíme „dobrou partu“ – tak lze…

  • Publikováno: 21. 05. 2008

Dětem a mladým lidem říkáme: Vezměte s sebou kamaráda a přijďte za námi nebo počkejte a třeba ho najdete právě na Bambiriádě.
Rodiče chceme povzbudit: Najděte svým dětem dobrý oddíl či klub – a darujete jim vstupenku do šťastného a kvalitního života, která se nedá ničím zaplatit. Jejich kamarádi a vedoucí budou jednou vašimi nejlepšími spojenci při výchově.
Politikům nabízíme nejlevnější a nejúčinnější řešení prevence sociálně patologických jevů mezi dětmi, dospívajícími i mladými lidmi. Podpořte nás svým vlivem i svými rozhodnutími, za které vám budeme vděční nejen my, ale jednou i celá společnost.
Celé společnosti pak ukazujeme výsledky činnosti tisíců dobrovolníků, které by mohly být inspirací dalece překračující jen oblast dětí, mládeže a jejich výchovy: všechno, co má dlouhodobě obstát a přinést plody celé společnosti, musí být neseno dostatečně silným ideálem, nezištnou službou a odbornou kompetencí.

Aleš Sedláček, ředitel 10. Bambiriády, současný předseda České rady dětí a mládeže:
Průzkumů „dospělého“ veřejného mínění se provádějí desítky, možná stovky. Nejčastěji se týkají popularity politických stran, názorů na různé výrobky, či značky. Do dětské duše se snažíme vžít na základě vlastních vzpomínek i poznatků získaných při běžném kontaktu
s dětmi vlastními i svěřenými v našich oddílech, klubech, kmenech, spolcích. Když se někdy zablýskne na lepší časy a podaří se provést odborný výzkum mezi dětmi samotnými na téma, co je pro ně opravdu nejdůležitější, nejvzácnější, nejvyhledávanější, zkrátka po čem většina z nich touží, dostaneme prostý výsledek. Kamarádství.
„Nechci být sám, chci mít někoho vedle sebe. Někoho, kdo mě bude respektovat, koho si budu vážit, kdo mi dokáže nezištně pomáhat, když to budu potřebovat, komu budu moci pomoc oplatit.“
Dětská práva a povinnosti jsou veřejně diskutovaným tématem doma i v celé Evropě. Evropská komise zvolila jako symbol pro kampaň k uvedenému tématu tangram, starou čínskou hru. Odtud je pak už jen krůček k pojetí 10. Bambiriády. Spojili jsme pro letošek dvě myšlenky. Chceme vytvářet takové prostředí, kde se bude dětem dařit plnit si ty největší sny, a zároveň si chceme připomenout, že jsme součástí Evropy, která tyto myšlenky hájí a podporuje.


Asociace dětské rekreace ADAM.cz Česká rada dětí a mládeže Ekopobyt Hry a hlavolamy Mravenec CK topinka Trapsavec Think Creative Pionýr
Reklama


Prosím čekejte, tato akce může chvilku trvat...