Přidat inzerci

Facebook

Navigace


Kulaté stoly k rozvoji NNO

Rada vlády pro nestátní neziskové organizace (RVNNO) vyzývá všechny zájemce k účasti na setkání pracovní skupiny pro tvorbu koncepce rozvoje podpory neziskového sektoru s odbornou veřejností …

  • Publikováno: 06. 05. 2008

v Praze.
Toto setkání je organizováno za účelem dokončení SWOT analýzy, která již byla rozpracována pracovní skupinou RVNNO. Výsledky analýzy poslouží jako podklady pro připravovanou vládní strategii koncepce rozvoje podpory neziskového sektoru, jejímž cílem je podpora svobodného prostoru pro aktivity občanů, spolků a neziskového sektoru a zajištění podmínek pro stabilitu a rozvoj nestátních neziskových organizací (NNO) a pro rovnocennou spolupráci státu, samospráv a neziskového sektoru. Tento úkol vyplývá z programového prohlášení vlády.

Setkání zahájí ministryně pro lidská práva a národnostní menšiny a předsedkyně RVNNO Džamila Stehlíková, která představí jeden z úkolů, který jí uložila vláda – zpracovat věcný záměr zákona o NNO.

Kulaté stoly budou vedeny předními odborníky z neziskového sektoru. Svou účast přislíbili Roman Haken (CpKP), Hana Frištenská (NROS) a Pavla Oriniaková (CpKP).

Zájemci z řad odborné veřejnosti se mohou přihlásit do jedné z těchto diskusních a pracovních skupin:
1) Financování a finanční zdroje (veřejné zdroje pro neziskový sektor vČR – informace, dostupnost, využívání evropských zdrojů – řízení, pravidla, udržitelné financování neziskového sektoru – vedlejší činnost, loterie, sociální ekonomika, transparentnost hospodaření neziskových organizací);

2) Právní rámec neziskového sektoru (definice neziskového sektoru a její právní vymezení, právní rámec neziskového sektoru, potřeba zákonného zastřešení, právní vymezení umožňující nezávislé financování neziskových organizací, právní možnosti jiných forem financování – motivace dárců);

3) Rozvoj neziskového sektoru (komunikace a partnerství mezi neziskovým sektorem aveřejnou správou – procesy, struktury, pojem partnerství a jeho právní vymezení, výzkum a statistiky o neziskovém sektoru, společenský význam neziskového sektoru, veřejná prospěšnost).

Datum, do kterého mohou zájemci zasílat přihlášky, je 12. května 2008. Z kapacitních a časových důvodů je možné přihlásit se pouze do jedné skupiny. Po potvrzení přihlášky sekretariát RVNNO zašle bližší informace a podkladové materiály.

Přihlášky zasílejte na e-mailovou adresu: manova.katerina@vlada.cz


Asociace dětské rekreace ADAM.cz Česká rada dětí a mládeže Ekopobyt Hry a hlavolamy Mravenec CK topinka Trapsavec Think Creative Pionýr
Reklama


Prosím čekejte, tato akce může chvilku trvat...