Přidat inzerci

Facebook

Navigace


Mezinárodní konference k prevenci sociálního selhávání dětí z rizikového prostředí

V pondělí 5. května od 9:15 hod. začíná v budově Magistrátu hlavního města Prahy mezinárodní konference k prevenci sociálního selhávání dětí z rizikového prostředí, která se koná pod záštitou a…

  • Publikováno: 19. 04. 2008

Ve 13:15 hod. pak začíná v prostorách tiskového salónku Magistrátu hl. města Prahy tisková konference.

V dnešní době jsme svědky nárůstu problémů dětí vyrůstajících v prostředí pro ně rizikovém nebo nedostatečně podnětném. Tyto děti mají problémy s vyrovnáváním deficitů pramenících převážně z výchovy v původní rodině, přičemž vnějšími projevy těchto problémů bývají nejčastěji potíže ve škole, poruchy chování, agresivita vůči okolí, sebepoškozování, trestná činnost a další sociálně nežádoucí jevy.

Následkem je pozdější sociální exkluze, neochota společnosti navázat bližší komunikaci atd. To často vyvolává nové problémy, jež mohou tentokrát vyústit až do extrémních situací, z nichž je jen obtížný návrat bez následků. Otázka sociálního vyloučení a dosavadní formy řešení vyvolávají četné diskuse, zvláště pak ve vztahu k volbě alternativ náhradní výchovné péče. Posláním Mezinárodní konference k prevenci sociálního selhávání dětí z rizikového prostředí je především otevření těchto citlivých témat a poučená diskuse o nich.

Na konferenci budou prezentovány příspěvky hodnotící dosavadní stav a různé varianty předcházení sociálnímu vyloučení, a to i ze strany zahraničních účastníků z Dánska, Rakouska, Slovenska, Skotska a Spolkové republiky Německo.


Asociace dětské rekreace ADAM.cz Česká rada dětí a mládeže Ekopobyt Hry a hlavolamy Mravenec CK topinka Trapsavec Think Creative Pionýr
Reklama


Prosím čekejte, tato akce může chvilku trvat...