Přidat inzerci

Facebook

Navigace


Junior Ranger Project

Projekt určený dětem a mládeži je zaměřen na ekologickou výchovu a ochranu přírody. Základní myšlenkou JRP je prezentovat vhodnou formou práci strážců a správy chráněného území. Prostřednictvím…

  • Publikováno: 18. 04. 2008

Junior Ranger Project je pilotním projektem organizace EUROPARC Federation (organizace zastřešující správy chráněných území a podobné subjekty pracující v ochraně přírody) a od roku 2002 probíhá v mnoha státech Evropy (v Německu, ve Velké Británii, v České republice,v Rakousku, ve Slovinsku a na mnoha dalších místech).

Skupina mladých strážců fungovala do roku 2006 na území jižní Šumavy, v roce 2007 byla založena v západní části Šumavy nová skupina Junior Rangers s patnácti členy ve věku 12 až 15 let. Účastníci pocházejí převážně z Hartmanic, Kašperských Hor a okolí.
„V doprovodu profesionálních strážců se zúčastňují přednášek a besed s odborníky, podnikají praktické terénní exkurze a vypomáhají na akcích pro veřejnost pořádaných správou parku. Velký důraz je kladen na spolupráci s ostatními skupinami Junior Rangers v ČR i zahraničí,“ řekla referentka programu Junior Ranger Lucie Městková.

Projekt se osvědčil i v podmínkách Krkonošského národního parku a od roku 2006 je realizován pod záštitou a v režii Správy Krkonošského národního parku v pravidelných setkáních. Mladí strážci v určitém časovém období prošli školením a odbornými semináři na různorodá témata: Strážce a CHKO, Strážce a pobyt v přírodě, Strážce a strážní služba a další. Velký důraz je kladen na rozvoj schopnosti komunikace. Všechna témata budou probírána opakovaně v jiných formách.

Další skupinou Junior Rangers je 36/02 základní organizace Českého svazu ochránců přírody při Správě CHKO v Liberci – Mladí ochránci Jizerských hor. Ve spolupráci s CHKO Jizerské hory realizují projekt s 15 dětmi od 14 do 19 let. Zabývají se výchovu budoucích strážců CHKO – prohlubují si přírodovědné a ekologické znalosti, seznamují své členy s prací Stráže přírody, pomáhají při opravách naučných stezek, značení rezervací či údržbě maloplošných chráněných území v Jizerských horách.


Asociace dětské rekreace ADAM.cz Česká rada dětí a mládeže Ekopobyt Hry a hlavolamy Mravenec CK topinka Trapsavec Think Creative Pionýr
Reklama


Prosím čekejte, tato akce může chvilku trvat...