Přidat inzerci

Facebook

Navigace


Střediska ekologické výchovy hrají významnou roli v environmentální výchově v ČR

Více než 20 pracovníků veřejné správy, zejm. krajských úřadů, Ministerstva životního prostředí a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, a na 50 pracovníků středisek ekologické výchovy se…

  • Publikováno: 17. 04. 2008

První den konference v rámci dopoledních zvaných přednášek provedl historický exkurz do environmentální výchovy RNDr. Jiří Kulich ze střediska SEVER Horní Maršov. O roli veřejné správy mluvil Ing. Tomáš Kažmierski, ředitel Odboru environmentálního vzdělávání MŽP. Sítě organizací zabývajících se ekologickou výchovou v ČR představil RNDr. Jozef Zetěk ze střediska ekologické výchovy Chaloupky, o.p.s.
Část odpoledne byla věnována fungování systémů EVVO v různých krajích, blíže byly představeny kraje Liberecký, Královehradecký a Hlavní město Praha.
Další odpolední program zahrnoval práci celkem ve čtyřech diskuzních dílnách, kde se řešily aktuální problémy a zodpovídaly naléhavé otázky na témata:
– stav a vyhodnocování krajských koncepcí EVVO (jak kraje koncepce připravovaly, zda s nimi pracují, jak je celý systém řízen apod.)
– financování EVVO z krajů (jakými kanály tečou peníze, jak je financování nastaveno – zda podporuje spolupráci nebo více konkurenci mezi jednotlivými aktéry EVVO v kraji, do jaké míry jsou finanční prostředky závislé na politické vůli)
– operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (aktuální situace, prostory pro projekty středisek ekologické výchovy, pozitiva a problémy v nastavení programu, absorpční kapacita SEV a škol)
– jak přežít v systému (jaké faktory hrají roli pro důstojné přežití neziskové organizace, pojmenování základních problémů, finance jako zásadní otázka přežití organizace)

Druhý den byly prezentovány výstupy z jednotlivých dílen a proběhla panelová diskuze za účasti zástupců veřejné správy a neziskového sektoru právě na téma význam a role středisek ekologické výchovy v krajských systémech EVVO.
Akci doplnil večerní společenský program, který umožnil vzájemnou výměnu zkušeností a pohledů na věc neformálním způsobem.
Z konference jasně vyplynulo, že je třeba hledat takový systém financování environmentální výchovy v krajích, který by zaručoval možnost realizace dlouhodobých programů jako základního předpokladu efektivity. Neziskové organizace, resp. střediska ekologické výchovy jsou považována za jeden ze zásadních pilířů celého systému environmentální výchovy v ČR. Realizují krátkodobé i dlouhodobé programy pro děti a mládež, a to jak v době školního vyučování, tak v rámci volnočasových aktivit. Velký podíl nesou na vzdělávání dospělých, zejm. pedagogických pracovníků, kterým předávají nejen náměty pro práci s dětmi, žáky a studenty, ale také poskytují celou řadu odborných informací z oblasti životního prostředí, pomáhají se získáváním finančních prostředků, plánováním environmentální výchovy na škole, ekologizací provozu atd. Z velké části se střediska věnují i osvětě široké veřejnosti formou tematických večerů, kampaní, exkurzí.
Akce proběhla pod záštitou Ministerstva životního prostředí, které ji také významně finančně podpořilo.


Asociace dětské rekreace ADAM.cz Česká rada dětí a mládeže Ekopobyt Hry a hlavolamy Mravenec CK topinka Trapsavec Think Creative Pionýr
Reklama


Prosím čekejte, tato akce může chvilku trvat...