Přidat inzerci

Facebook

Navigace


RVNNO připravuje koncepci rozvoje neziskového sektoru

Rada vlády pro nestátní neziskové organizace (RVNNO), jíž předsedá ministryně pro lidská práva a minority Džamila Stehlíková, v současné době pracuje na projektu s názvem „Vytvořit…

  • Publikováno: 13. 04. 2008

Cílem tohoto projektu je zpracování koncepce rozvoje podpory neziskového sektoru, která bude v prosinci 2008 předložena vládě. Odborná veřejnost bude mít možnost průběžně se zapojit do vzniku této koncepce. Jednak
prostřednictvím veřejné diskuse, a dále v rámci několika kol připomínkování prostřednictvím webových stránek www.rvnno.vlada.cz.

Veřejná diskuse proběhne v rámci setkání u kulatých stolů dne 23. května 2008. Kateřina Manová, vedoucí Oddělení sekretariátu RVNNO, sdělila: „Toto setkání bude koncipováno jako tvorba SWOT analýzy, aby se pokrylo nejširší spektrum témat týkajících se rozvoje neziskového sektoru. Projekt má za cíl především identifikovat překážky, které brání dalšímu rozvoji a stabilitě neziskového sektoru do budoucna.“

Jako klíčové se ukazují tři oblasti: dostupnost finančních zdrojů, právní vymezení neziskového sektoru a rozvoj neziskového sektoru včetně tématu spolupráce veřejné správy s neziskovým sektorem.


Asociace dětské rekreace ADAM.cz Česká rada dětí a mládeže Ekopobyt Hry a hlavolamy Mravenec CK topinka Trapsavec Think Creative Pionýr
Reklama


Prosím čekejte, tato akce může chvilku trvat...