Přidat inzerci

Facebook

Navigace


Národní park Šumava startuje nové projekty

Přes dvacet zajímavých projektů spojujících přírodu a člověka hodlá co nejdříve odstartovat Správa Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava. Projekty budou mít čtyři základní témata:…

  • Publikováno: 11. 04. 2008

Rozpracované jsou další dva důležité projekty: zoologický program a program obnovy a rekonstrukce vimperského zámku. V tématu horská smrčina bude správa parku seznamovat návštěvníky Šumavy se životem v horské smrčině a se zrodem nového lesa. Před informačními středisky NP Šumava na Rokytě, ve Svinných Ladech a před obecním střediskem Modrava budou v souvislosti s tímto programem zřízeny zvláštní venkovní expozice na téma horské smrčiny.

V tématu šumavský domov bude Správa obyvatele a návštěvníky Šumavy seznamovat se způsoby možné záchrany krajinného rázu a tradičního života na Šumavě. V tématu zelená Šumava bude mj. předána návštěvníkům štafeta – budou moci sami přispět k ozelenění Šumavy a ke změně druhového složení jejích lesů. Šumava by měla skutečně zůstat zelená. Proto na správě v současné době proběhl audit lesních školek a už v tomto roce bude zahájena nově pojatá obnova lesa zahrnující podsadby listnatých stromů a jedlí daleko výrazněji než dosud.

A konečně téma šumavská řeka: to bude obyvatele a návštěvníky seznamovat s tím, jak cenné a unikátní jsou vodní toky na území NPŠ. Zároveň s tím bude zahájena modernizace informačních středisek NPŠ s důrazem na interaktivitu. Současně se nová témata objeví i v nabídkových programech pro veřejnost pro letošní návštěvnickou sezonu. Distribuci tiskového materiálu k nabídce Programů pro veřejnost 2008 (sezona) se předpokládá v dubnu.

Mezi velmi zajímavé projekty patří i česko-německé Fórum mládeže. Správy NPŠ i NPBL by chtěly mladým lidem umožnit, aby se mohli podílet na dění v parcích, konzultovat aktuální dění v regionech obou parků a měli právo spolurozhodovat. Fórum mládeže je jakýmsi grémiem otevřeným pro mladé lidi ve věku 13 až 18 let. Ti tu mají možnost diskutovat i o závažných problémech, jako jsou zonace (rozdělení parku do zón ochrany přírody), vývoj lesa, problematika kůrovce nebo fungování rekreačních aktivit v parku. Své názory a nápady pak mohou představit na správách obou parků i místním politikům.

Toto grémium by mělo fungovat dlouhodobě. První setkání Fóra mládeže se konalo v listopadu 2007 ve Wildniscampu (Národní park Bavorský les) a druhé v únoru 2008 ve Vimperku.
„Pro letošek chystáme společné víkendové pobyty v Čechách i Německu a na léto pak Letní slavnost pro rodiče s dětmi na šumavské Bučině. Bude tu připraveno několik česko-německých stanovišť. Obsluhovat je budou děti z Fóra mládeže,“ řekla Emilie Vopeláková, která je v NPŠ garantem tohoto projektu.


Asociace dětské rekreace ADAM.cz Česká rada dětí a mládeže Ekopobyt Hry a hlavolamy Mravenec CK topinka Trapsavec Think Creative Pionýr


Prosím čekejte, tato akce může chvilku trvat...