Přidat inzerci

Facebook

Navigace


Výstava o chráněných územích města Plzně - „Chráněná území v našem městě“

Občanské sdružení Ametyst připravilo pro plzeňské školy díky finanční podpoře Nadačního fondu Zelený poklad putovní výstavu "Chráněná území v našem městě". Na deseti panelech se žáci plzeňských…

  • Publikováno: 07. 04. 2008

Město Plzeň a jeho bezprostřední okolí se vyznačuje vysokou rozmanitostí přírodních podmínek. Přírodovědecky nejcennější lokality na území Plzně byly vyhlášeny jako zvláště chráněná území. V Plzni a okolí jsou zastoupeny dvě kategorie takových území – přírodní rezervace (PR) a přírodní památka (PP), se kterými výstava seznamuje. Konkrétně to jsou: PP Doubí, PR Zábělá, PP Čertova kazatelna, PR Kamenný rybník, PP Horní Berounka, PR Petrovka, PP Kopeckého pramen a PP Malesická skála.

Výstava se také věnuje územím tradičně využívaným pro rekreaci obyvatel Plzně, která jsou zároveň územími krajinářsky hodnotnými a jsou vyhlášena jako tzv. rekreační oblasti, a památným stromům – např. Körnerův dub v areálu ZOO Plzeň, alej Kilometrovka. Na území města částečně zasahuje i evropsky významná lokalita Zábělá, která patří do soustavy chráněných území Natura 2000.

Jednotlivé lokality jsou představeny z hlediska jejich přírodního bohatství – fotografie fauny i flóry s textovým doprovodem, jsou přehledně vyznačeny na mapkách. Náhled panelů lze stáhnout na webových stránkách Občanského sdružení Ametyst: www.ametyst21.cz.

K výstavě jsou připraveny i pracovní listy, které je též možné stáhnout na webových stránkách Ametystu. Učitelé budou mít k dispozici také autorská řešení těchto listů.

Cílem je probudit u dospívajících občanů Plzně a přilehlých obcí zájem o přírodní bohatství a rozmanitost svého bydliště a podnítit je k vycházkám do volné krajiny. Výstava by jim měla otevřít oči a přiblížit život i malých živočichů a vzácných rostlin v jejich nejbližším okolí. Získané znalosti by jim mohli pomoci okolí nejen objevovat, ale i chránit.


Asociace dětské rekreace ADAM.cz Česká rada dětí a mládeže Ekopobyt Hry a hlavolamy Mravenec CK topinka Trapsavec Think Creative Pionýr
Reklama


Prosím čekejte, tato akce může chvilku trvat...