Přidat inzerci

Facebook

Navigace


Kulatý stůl: Návrh novely školského zákona

Kulatý stůl Stálé konference asociací ve vzdělávání a SVP PedF UK se uskuteční 27. 3. 2008 od 10 hod. v ZŠ Vodičkova 22, Praha 1. Tentokráte bude informovat zájemce o připravovaném návrhu…

  • Publikováno: 26. 03. 2008

Jaromír
Krejčí, ředitel odboru 20. Další panelisté pak seznámí přítomné s názorem
svým nebo svých asociací na vybrané okruhy navrhovaných změn, které se
týkají:

ZŠ: usnadnění odvolání ředitele školy, odstranění
minimálních limitů v počtu žáků u škol, možnost přezkoumání známky na žádost
rodičů, snížení nadbytečné administrativy, ukončení funkce ve školské radě
(PaedDr. Tomáš Bouda, nezávislý expert, PhDr. Marcela Štiková, předsedkyně
školské komise Svazu měst a obcí, Mgr. Pravoslav Němeček, ředitel ZŠ České
Budějovice, viceprezident AŘZŠ)

SŠ: usnadnění odvolání ředitele školy, zrušení povinnosti
přihlížet k výstupnímu hodnocení žáka u SŠ; uvolnění nástavbového studia
(Mgr. Michaela Rybářová, zástupkyně ředitele ZŠ Praha 8, APZŠ; stanovisko
CZESHA)

MŠ: možnost dřívějšího nástupu do školy, jedno doporučení
pro odklad, zrušení bezplatnosti přípravného ročníku MŠ (PhDr. Václav Mertin,
psycholog, FF UK, Mgr. Ivana Lacinová, ředitelka MŠ Praha 6, APV)

Moderovat bude Mgr. Jaroslava Simonová, předsedkyně SKAV. Pokud se chcete
rovněž vyjádřit k navrhovaným změnám nebo na cokoli zeptat, jste srdečně
zváni. Otázky můžete posílat také předem na adresu:
jana.hruba@skav.cz. Výstup z diskuse
bude uveřejněn na www.skav.cz
a
www.ucitelske-listy.cz
.


Asociace dětské rekreace ADAM.cz Česká rada dětí a mládeže Ekopobyt Hry a hlavolamy Mravenec CK topinka Trapsavec Think Creative Pionýr
Reklama


Prosím čekejte, tato akce může chvilku trvat...