Přidat inzerci

Facebook

Navigace


Interkulturní jazykové kursy Rady Evropy vyhlášeny!

Stejně jako v předchozích letech se i letos můžou pracovníci s mládeží se zájmem o rozvíjení mezinárodního zapojení své organizace přihlásit na interkulturní jazykové kurzy pořádané Radou Evropy…

  • Publikováno: 25. 03. 2008

Tyto kursy nabízejí nejen lekce výuky jazyků, nýbrž i celkový rozvoj jazykových a interkulturních dovedností přizpůsobených potřebám práce s dětmi a mládeží. Můžeme je doporučit jako velmi kvalitní a intenzivní.
Kursy jsou příležitostí pro organizace dětí a mládeže, aby poskytly svým členům školení na podporu rozvoje mezinárodní spolupráce. Kursy nejsou vhodné pro úplné začátečníky v daném jazyce, je vyžadována určitá minimální úroveň znalostí. Stejně tak nejsou kurzy určeny pro uchazeče s pokročilou znalostí daného jazyka.
Požadavky na uchazeče o účast:
– aktivní zapojení do práce s mládeží (v mládežnické organizaci nebo síti), zejména na evropské a mezinárodní úrovni, případně zájem o spolupráci na mezinárodní úrovni,
– věk 18 – 30 let,
– schopnost prezentovat svou organizaci ostatním účastníkům kurzu,
– zájem o interkulturní rozměr kurzu,
– potřeba získat a rozvinout interkulturní jazykové dovednosti,
– ochota přispět k rozvoji programu a převzít odpovědnost za vlastní učení,
– souhlas se zapojením se do následných aktivit (po skončení kurzu) významných pro svou organizaci.
Na kurzy se nemůžou přihlásit zájemci, kteří se některého z kurzů zúčastnili již v minulosti!
Letos je změněna přihlašovací procedura, proto věnujte pozornost následujícímu postupu, jenž musíte přesně dodržet, jinak nebudou vaše přihlášky přijaty! Přihlásit se můžete následovně:
1.zaregistrujte se do systému na adrese coe.opencontent.it,
2.kompletně vyplňte online přihlášku,
3.před odesláním přihlášky ji vytiskněte (tento výtisk nám musíte poslat),
4.po odeslání přihlášky obdržíte potvrzující e-mail s referenčním číslem; Toto číslo si pečlivě poznamenejte,
5.vytištěnou přihlášku společně se svým referenčním číslem nám zašlete poštou na adresu Česká rada dětí a mládeže, Senovážné nám. 977/24, 116 47 Praha 1, případně naskenovanou e-mailem na adresu crdmintr@adam.cz; přihláška k nám musí dorazit nejpozději ve čtvrtek 3. dubna 2008. Společně se svou přihláškou nám musíte zaslat doporučující dopis od vašeho sdružení, ve kterém bude zdůvodněno, jak vaše účast na jazykovém kurzu pomůže v rozvíjení mezinárodních vztahů vaší organizace (dopis by měl být, pokud možno, v angličtině). Bez tohoto průvodního dopisu nebudeme moci doporučit vaši přihlášku pořadatelům!
Upozorňujeme, že pokud nedodržíte přesně tento postup, nebude vaše přihláška pořadateli přijata a na kurzy nebudete vybráni!
Z doručených přihlášek provede ČRDM výběr kandidátů, jejichž přihlášky pak odešle pořadatelům (na každý kurs můžeme nominovat 3 kandidáty), kteří provedou konečný výběr. Vybraní uchazeči budou vyrozuměni začátkem května. Uchazeči, kteří se jazykových kursů zúčastní, podají ČRDM písemnou zprávu se zhodnocením kursu a přínosu pro ně a jejich sdružení do dvou měsíců po skončení kursu.
Prostudujte si i podrobnější informace o kurzech, které naleznete na adrese
www.coe.int/t/dg4/youth/Training/ILC/language_2008_en.asp
.


Asociace dětské rekreace ADAM.cz Česká rada dětí a mládeže Ekopobyt Hry a hlavolamy Mravenec CK topinka Trapsavec Think Creative Pionýr
Reklama


Prosím čekejte, tato akce může chvilku trvat...