Přidat inzerci

Facebook

Navigace


MŠMT hledá zástupce do výběrových komisí pro posuzování projektů

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy se obrátilo na sekretariát Rady vlády pro nestátní neziskové organizace (RVNNO) s žádostí o nominace zástupců NNO do výběrových komisí pro posuzování…

  • Publikováno: 17. 03. 2008

Příjemci těchto projektů jsou školy, školská zařízení, NNO a další instituce, uvedené v Prováděcím dokumentu OP VpK. Členové těchto komisí nesmí být zároveň hodnotiteli projednávaných žádostí.

Konkrétně se jedná o tyto členy výběrových komisí za NNO:

1. Pro oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání (jednoho člena a jednoho náhradníka z oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty)
2. Pro oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (jednoho člena a jednoho náhradníka)
3. Pro oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení (jednoho člena a jednoho náhradníka)
4. Pro oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání (jednoho člena a jednoho náhradníka)

Sdělte prosím uvedenou informaci všem, které by to mohlo zajímat. Jména nominovaných kandidátek a kandidátů prosím zasílejte na adresu vysin.martin@vlada.cz, a to již do 17. března 2008 do 12:00 hod. spolu s životopisy a motivačními dopisy. Kandidátky a kandidáti ať laskavě uvedou, do které z uvedených výběrových komisí se hlásí. Členy výběrových komisí a jejich náhradníky vybere Výbor pro Evropskou unii RVNNO.


Asociace dětské rekreace ADAM.cz Česká rada dětí a mládeže Ekopobyt Hry a hlavolamy Mravenec CK topinka Trapsavec Think Creative Pionýr
Reklama


Prosím čekejte, tato akce může chvilku trvat...