Přidat inzerci

Facebook

Navigace


Nestátní neziskové organizace může podpořit nová legislativa

Rada vlády pro nestátní neziskové organizace (RVNNO) na svém zasedání 4. března 2008 jednala o možnosti novelizace zákona o nadacích a nadačních fondech, zákona o sdružování a zákona o veřejných…

  • Publikováno: 15. 03. 2008

Tyto legislativní aktivity jsou součástí připravované širší střednědobé koncepce rozvoje neziskového sektoru „Vytvořit maximálně svobodný prostor pro aktivity občanů, spolků a neziskového sektoru a pro rovnocennou spolupráci státu, samospráv a neziskového sektoru“. Návrh koncepce bude zveřejněn koncem května, aby se mohla rozběhnout veřejná a odborná debata.

Členky a členové RVNNO byli rovněž informováni o setkání neziskových organizací se zástupci regionálních rad regionů soudržnosti, které se uskutečnilo 15. února 2008 na půdě Ministerstva pro místní rozvoj. Regionální operační programy, které uvádějí NNO jako konečné příjemce do svých programů, by dle názorů neziskových organizací měly být jednodušší a zohledňovat možnosti neziskových organizací.

Nevládní neziskové organizace se intenzivněji zapojily do přípravy předsednictví ČR v Radě Evropské unie v prvním pololetí roku 2009, především do diskuzí nad volbou priorit a jednotlivých aktivit.


Asociace dětské rekreace ADAM.cz Česká rada dětí a mládeže Ekopobyt Hry a hlavolamy Mravenec CK topinka Trapsavec Think Creative Pionýr
Reklama


Prosím čekejte, tato akce může chvilku trvat...