Přidat inzerci

Facebook

Navigace


Vyhodnocení projektů NNO pro rok 2008

Ministerstvo Školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo na konci měsíce února vyhodnocení projektů nestátních neziskových organizací (dále jen NNO) pro rok 2008 předložených do programů č. 1, 2…

  • Publikováno: 05. 03. 2008

Návrhy komisí projednala porada vedení MŠMT a pan ministr schválil dne 26.2.2008. V oblasti č. 1 a 2 byly rozděleny finanční prostředky v celkové výši 164 745 tis. Kč, v oblasti č. 3 – investice 24 772 tis. Kč.

Ministerstvo Školství, mládeže a tělovýchovy všechny NNO, které obdržely dotaci nižší než požadovaly, že musí přepracovat podrobný rozpočet projektu v souladu s poskytnutými finančními prostředky a zaslat jej (podepsaný) odboru pro mládež nejpozději do 22.března 2008. V průběhu roku nebude povolováno snížení rozpočtových nákladů. V případě, že rozpočet nebude předložen do stanoveného termínu, nebude organizaci poskytnuta dotace pro rok 2008.


Asociace dětské rekreace ADAM.cz Česká rada dětí a mládeže Ekopobyt Hry a hlavolamy Mravenec CK topinka Trapsavec Think Creative Pionýr
Reklama


Prosím čekejte, tato akce může chvilku trvat...