Přidat inzerci

Facebook

Navigace


Ústecký kraj podpoří preventivní programy pro děti a mládež

Krajský úřad Ústeckého kraje vyhlásil Preventivní programy realizované školami, školskými zařízeními a nestátními neziskovými organizacemi (NNO) pro rok 2008. Podpořeny budou projekty zaměřené…

  • Publikováno: 12. 02. 2008

Žadatelé o dotaci podají své projekty do 14. března 2008 na adresu Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem (rozhodující je razítko podací pošty). Realizace projektu musí být ukončena nejpozději do 31. 12. 2008.
Zalepené obálky je nutné označit slovy: NEOTVÍRAT, PROJEKT PREVENTIVNÍ PROGRAMY 2008!

Tematické vymezení:

1. specifická primární prevence (projekty realizované na školách a školských zařízeních, zaměřené na práci s rizikovou populací, projekty zaměřené na problematiku prevence drogových závislostí, šikany, násilí komerčního sexuálního zneužívání apod.),
2. pozitivní sociální klima (monitorování klimatu, symptomů a rizik),
3. kontinuální práce s rodiči a monitorování situace mimo školu, rodičovské skupiny, vliv rodičů na monitoring a prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže,
4. změny (rozšíření) skladby preventivních programů (zařazení aktivit pro celé rodiny, zpracování programů tříd – třídní učitel jako sociální manažer vede třídu jako sociální skupinu),
5. rozšíření projektů s aktivním sociálním učením, zařazování preventivních programů v rámci celého spektra sociálně patologických jevů,
6. vytvoření projektů na podporu zdravého životního stylu dětí a mládeže. Projekty by měly přispívat k humanizaci sociálního klimatu a ke změně postojů a chování lidí ve prospěch zdravého životního stylu,
7. projekty místního partnerství v rámci regionu – komplexní ucelený program kooperujících subjektů,
8. vytvoření podmínek pro práci školních metodiků prevence,
9. intolerance (xenofobie, rasismus apod.)


Asociace dětské rekreace ADAM.cz Česká rada dětí a mládeže Ekopobyt Hry a hlavolamy Mravenec CK topinka Trapsavec Think Creative Pionýr
Reklama


Prosím čekejte, tato akce může chvilku trvat...