Přidat inzerci

Facebook

Navigace


Postoje ke vzdělávání a potřeby romských dětí a mládeže mapuje nová analýza

Za finanční pomoci Evropské unie vznikla analýza postojů a potřeb romských dětí a mládeže v oblasti vzdělávání. Analýzu pro Nadaci rozvoje občanské společnosti (NROS) vypracovala společnost GAC…

  • Publikováno: 11. 02. 2008

Výsledky analýzy budou NROS použity pro přípravu grantového řízení v rámci programu Transition Facility 2006. Výzvu k podání žádostí o grant chce NROS vyhlásit na jaře, na projekty neziskových organizací bude rozděleno 430 000 €.

Cílem analýzy v první fázi bylo na vzorku škol vytvořit ilustrativní statistický obrázek romských dětí a mládeže podle věku a pohlaví. V druhé fázi společnost GAC zkoumala hlavní faktory, které mají vliv na ne/úspěšnost vzdělávání romských dětí a mládeže. Výzkum potvrdil hypotézu, že romské děti jsou výrazně méně úspěšné než děti pocházející z majoritní populace. Z každých deseti zkoumaných romských chlapců a deseti zkoumaných romských dívek, kteří nastoupili na základní školu, se ve své původní třídě udrželi pouze tři chlapci a polovina dívek. Velká část romských dětí není dostatečně připravena na zahájení školní docházky a jejich handicap není dostatečně kompenzován nabídkou předškolního vzdělávání. Romské děti mají nízké profesní aspirace, nevěří, že získají prestižní povolání také proto, že jim většinou chybějí pozitivní vzory. Na druhé straně prostředí škol většinou neumí romské děti přátelsky přijmout a motivovat k překonání jejich znevýhodnění.

Závěry z výzkumu je nutné považovat za pouhou sondu provedenou na omezeném vzorku devíti vybraných škol, výzkum nelze vnímat jako reprezentativní. Navzdory tomu analýza nabízí některá zajímavá zjištění a poskytuje alespoň hrubou představu o trendech a problematických bodech ve vzdělávacích trajektoriích romských dětí, mj. i díky tomu, že se autorům podařilo získat některá dosud nedostupná data.

Udělené granty by měly prostřednictvím aktivit neziskových organizací pomoci nastartovat řešení některých z identifikovaných problémů alespoň na lokální úrovni. Autoři analýzy dále doufají, že nově získaná data budou využita i relevantními institucemi a dalšími zájemci z řad odborné veřejnosti.


Asociace dětské rekreace ADAM.cz Česká rada dětí a mládeže Ekopobyt Hry a hlavolamy Mravenec CK topinka Trapsavec Think Creative Pionýr
Reklama


Prosím čekejte, tato akce může chvilku trvat...