Přidat inzerci

Facebook

Navigace


Škola pro udržitelný život 2008

Nadace Partnerství společně se Střediskem ekologické výchovy SEVER vyhlásily grantový a asistenční program Škola pro udržitelný život 2008. Posláním programu je vzdělávání v oblasti udržitelného…

  • Publikováno: 09. 02. 2008

Do programu se mohou přihlásit školy z Královéhradeckého, Pardubického, Libereckého a části Ústeckého kraje (okresy Teplice, Ústí nad Labem, Litoměřice a Děčín), které chtějí spolupracovat s obcí, aktivními občany, místními iniciativami a dalšími partnery na realizaci společných projektů, které přispějí ke zlepšení stavu životního prostředí, zlepšení vztahu učitelů a žáků, vztahů obce, školy a veřejnosti.

Do programu se mohou přihlásit také střediska ekologické výchovy (jako krajští koordinátoři programu z krajů, kde program dosud nefunguje) z celé České republiky – mimo kraje Královéhradeckého, Libereckého, Ústeckého a Pardubického, které chtějí pomoci vybrané škole ve svém regionu realizovat projekt Škola pro udržitelný život.

Termín pro předložení přihlášek je pro střediska ekologické výchovy 15. února 2008 a pro školy 18. února 2008.

Typy podporovaných projektů:
– výsadba stromů např. na veřejně přístupných plochách (včetně obnovy a péče o zahrady, ovocné sady, jsou-li veřejně přístupné, záchrany původních ovocných druhů, výsadby alejí kolem cest apod.),
– úprava a vylepšení veřejných prostranství,
– prostory pro společenské, kulturní, sportovní a zájmové činnosti, trávení volného času dětí a mládeže,
– bezpečné stezky do škol, cyklostezky, pěší trasy, přechody, dopravní opatření,
– šetrné nakládání s odpadem v obci či okolí školy,
– vzorová opatření k ekologicky šetrnému spotřebitelství, k úsporám energie či vody, využití alternativních energetických zdrojů, ekologicky šetrných výrobků, bioproduktů apod. (s prokazatelným dopadem nejen uvnitř školy, ale v širší komunitě),
– informační místa a tabule, naučné stezky interpretující místní historické, kulturní i přírodní hodnoty, zajímavosti, jedinečnosti, tradice a zvyky.


Asociace dětské rekreace ADAM.cz Česká rada dětí a mládeže Ekopobyt Hry a hlavolamy Mravenec CK topinka Trapsavec Think Creative Pionýr
Reklama


Prosím čekejte, tato akce může chvilku trvat...