Přidat inzerci

Facebook

Navigace


Přehled právních předpisů pro nestátní neziskové organizace

Rady vlády pro nestátní neziskové organizace vydala aktualizovaný Přehled legislativy pro neziskové organizace, který je vytvořen jako anotované resumé všech zákonných norem, jimiž se řídí…

  • Publikováno: 28. 01. 2008

statusové normy), a dalších zákonů, vyhlášek a nařízení, které mají vliv na fungování neziskových organizací. Jsou to daňové zákony, zákony zabývající se pracovně-právními aspekty a účetnictvím, zákony upravující získávání finančních zdrojů a jiné.
Přehled je oproti své první verzi doplněn a rozšířen o nově vzniklé právní předpisy a o legislativu dalších právních forem, které jsou dle přeformulované strukturálně-operacionální definice Satelitního účtu neziskových organizací Českého statistického úřadu rovněž součástí neziskového sektoru.
Dokument je členěn do šesti kapitol, přičemž vybraná klasifikace má umožnit čtenáři lepší orientaci a vyhledávání v zákonech a je tedy pouze pomocným nástrojem k uchopení celé problematiky. V poslední šesté kapitole jsou uvedeny právní předpisy, které upravují činnost organizací v jednotlivých oborech činnosti. Jejich výčet není ani nemůže být vyčerpávající, dle výběru autorky jsou uvedené jen ty nejdůležitější.
Tento dokument nemá ambici být právním rádcem pro neziskové organizace ani legislativním průvodcem pro ty, kteří s neziskovými organizacemi přicházejí do styku. Přehledný anotovaný seznam právních norem má sloužit jako základní referenční pomůcka, jež oběma skupinám uživatelů usnadní orientaci v legislativním prostředí, v němž se neziskové organizace pohybují.


Asociace dětské rekreace ADAM.cz Česká rada dětí a mládeže Ekopobyt Hry a hlavolamy Mravenec CK topinka Trapsavec Think Creative Pionýr
Reklama


Prosím čekejte, tato akce může chvilku trvat...