Přidat inzerci

Facebook

Navigace


Máme systém péče o ohrožené děti, nebo jen změť aktivit?

Pro kulatý stůl 17. 1. 2008 v 10 hodin v aule ZŠ Vodičkova 22, Praha 1 bylo zvoleno kontroverzní téma: Máme systém péče o ohrožené děti, nebo jen změť aktivit? Úvod o tom, jaké jsou slabiny péče…

  • Publikováno: 19. 01. 2008

PhDr. Oldřich Matoušek, vedoucí katedry sociální práce FF UK.

V následujícím bloku vystoupí se svými zkušenostmi odborníci z praxe: O roli středisek výchovné péče v systému a způsobu, jak mohou pomoci školám, promluví PhDr. Jan Kaše, speciální pedagog ze Střediska výchovné péče v Plzni. PhDr. Lenka Průšová, etopedka z Diagnostického ústavu v Dobřichovicích, vysvětlí, jak probíhá terénní sociální práce s ohroženými dětmi a jejich rodinami. Jaké jsou problémy po odchodu dětí a mladých lidí z výchovných zařízení a co se pro ně dá konkrétně udělat, probere Mgr. Tomáš Řezníček, vedoucí Dětského domova v Letech. Blok uzavře Mgr. Jan Matoušek, vedoucí oddělení sociální prevence v Černošicích. Bude hovořit o významu, roli a problémech sociálních kurátorů v systému.

Na závěr panelu vystoupí PaedDr. Jiří Pilař, ředitel odboru speciálního vzdělávání a institucionální výchovy MŠMT. Rozebere, jaké poznatky přinesl průzkum efektivity systému a co by bylo třeba ve spolupráci resortů udělat, aby se zmírnila roztříštěnost péče o ohrožené děti.


Asociace dětské rekreace ADAM.cz Česká rada dětí a mládeže Ekopobyt Hry a hlavolamy Mravenec CK topinka Trapsavec Think Creative Pionýr
Reklama


Prosím čekejte, tato akce může chvilku trvat...