Přidat inzerci

Facebook

Navigace


Finanční plánování neziskových organizací - Cash Flow Management NGO

Potřebujete poradit s finančním řízením vaší organizace a posílit tak kapacitu v této oblasti? Navštivte školení finančního řízení a plánování Sdružení VIA v rámci projektu Cash Flow Management…

  • Publikováno: 31. 12. 2007

Společný projekt Sdružení VIA, společnosti Adastra Corporation a Nadace VIA, který chce pomoci českým neziskovým organizacím profesionalizovat jejich finanční plánování, a to jak celé organizace tak i jednotlivých projetků.

Firma Adastra – ve spolupráci se společnostmi Axima a Sefima – vytvořila pro tento účel softwarovou aplikaci Cash Flow Management NGO. CFM NGO je první program tohoto typu v ČR, který zohledňuje specifické potřeby neziskového sektoru. Navíc díky filantropické činnosti zúčastněných firem je aplikace k dispozici neziskovým organizacím za nekomerční ceny.

Program automaticky zajistí dokonalou provázanost Rozvahy, Výsledovky a Cash Flow, spočítá vám jak budou při zadaných předpokladech vypadat hospodářské výsledky, bankovní účty a všechny další položky finančních výkazů v každém plánovaném období vaší organizace a všech stávajících i do budoucna zvažovaných projektů. V podobě programu Cash Flow management NGO získáte nástroj pro dokonalou kvantifikaci dopadů plánovaných aktivit vaší organizace a jejího okolí na její hospodářské výsledky a hotovost.

Součástí projektu je také komplexní vzdělávání v oblasti finančního plánování, kterého již využilo více než 80 neziskových organizací. V rámci našich školení se nejen seznámíte se základními pojmy finančního plánování, ale především se s pomocí programu CFM NGO naučíte vytvářet finanční plány a rozpočty na profesionální úrovni.

Sdružení VIA Vám nabízí 3 typy školení:

Školení „Základy finančního plánování“:
Na školení se naučíte interpretovat finanční výkazy a jejich položky ve vzájemných souvislostech tak, abyste byli schopni bez problémů vytvořit finanční plán.
Termíny: 6.3.2008, 15.5.2008 nebo 29.5.2008

Školení „Finančního plánování s využitím programu CFM NGO“:
Na příkladech fiktivní neziskové organizace Vás naučíme s pomocí programu CFM NGO efektivně vytvářet dlouhodobé finanční plány vaší organizace a jednotlivých projektů.
Termíny: 28. – 29.2.2008, 10. – 11.4.2008 nebo 5. – 6.6.2008

Školení „Profesionální finanční plánování“:
Na tomto školení pracujete s podklady z vlastní organizace a za pomoci lektora vytvoříte v programu CFM NGO finanční plán vaší organizace nebo projektu.
Termín: 24.4.2008 nebo 26.6.2008

Software CFM NGO
Při vytváření finančního plánu zohleduňuje specifika neziskového sektoru. Pomůže Vám dokonale kvantifikovat dopady plánovaných aktivit vaší organizace a jejího okolí na její hospodářské výsledky a hotovost.


Asociace dětské rekreace ADAM.cz Česká rada dětí a mládeže Ekopobyt Hry a hlavolamy Mravenec CK topinka Trapsavec Think Creative Pionýr
Reklama


Prosím čekejte, tato akce může chvilku trvat...