Přidat inzerci

Facebook

Navigace


Genderově senzitivní omalovánka má úspěch u pedagogů/žek, ale i u rodičů

Jak předcházet osvojování stereotypních pohledů na mužskou a ženskou roli u dětí? Jak vychovávat nové generace k rovnosti? „Syn se smál obrázkům i veršům a říkal, proč to u nás tak není…

  • Publikováno: 30. 12. 2007

Celkově byl do školek, škol, mateřským centrům a rodinám distribuováno 12 000 kusů omalovánek.

Že jsou omalovánky „trefou do černého“, potvrzují reakce mnohých základních a mateřských škol, které již s omalovánkou pracovaly. Dotazníkové šetření, které jsme provedli mezí 34 pedagogickými kolektivy prozrazuje, že 85% považuje tématiku genderové rovnosti za důležitou součást předškolní výchovy. Zdůrazňují, že metodické pomůcky na toto téma pro menší děti naprosto chybí. 93 % označuje omalovánku jako vhodnou formu pro přiblížení tohoto tématu nejmenším dětem. Že se v posledních letech naše společnost v otázce překonávání genderových stereotypů přeci jenom mění, potvrzuje 42% dotazovaných. Tvrdí, že děti v předškolním a ranně školním věku nemají stereotypní pohled na mužskou a ženskou roli v rodině, protože otcové se v dnešní době více zapojují do chodu domácnosti. Stejný počet dotazovaných však tvrdí pravý opak, tedy, že již v útlém věku děti přebírají stereotypy od rodičů, a že je nutné s tím něco dělat.

Většina vypovídá, že tradiční model žena v domácnosti a muž v zaměstnání je nutné v očích dětí měnit, protože už neodpovídá realitě. Za posledních 20 let se mnoho věcí ve společnosti a vztazích změnilo. Muži se více zapojují do péče o děti a domácnost a ženy mají více možností se realizovat. Některé ženy vypovídají, že situace v omalovánce zcela odpovídají realitě u nich v domácnosti nebo v rodinách dětí se kterými pracují. Jiné označují model rovné dělby povinností za model, kterého by bylo dobré dosáhnout ale v praxi nefunguje.

Omalovánka TÁTA, MÁMA – MÁMA, TÁTA V KUCHYNI I U FIATA, jejímž cílem je nabourat stereotypní pohled na rozdělení rolí v rodině a představit předškolním a ranně školním dětem model spolupráce obou rodičů při péči o domácnost a rodinu, vznikla v rámci projektu EKS s názvem Kluci a holky společně od školky! Původních 4 000 kusů bylo okamžitě rozebráno mateřskými a základními školami z celé republiky. Ohlasy ze strany dětí, pedagogů/pedagožek i rodičů byly více než povzbuzující a poptávka mnohonásobně překonala náklad. Za podpory sponzora projektu, nadačního fodnu Slovak-Czech Womenś Fund, byl vydán dotisk 8 000 kusů, který byl již také rozebrán.

Omalovánka obsahuje osm situací z běžného rodinného života, ovšem nahlížených optikou genderové rovnosti. Nabízí model spolupráce rodičů namísto jasného vymezování kompetencí podle toho jde-li o matku či otce. Omalovánka je prioritně určena pedagožkám/pedagogům a rodičům, kteří s dětmi mohou s omalovánkou pracovat. Nabízíme ji ovšem i širší veřejnosti. Obrázky jsou doplněny básničkami.

Evropská kontaktní skupina je nezisková organizace, která prosazuje rovné příležitosti mezi muži a ženami, bojuje proti rasismu a diskriminaci cizinek a cizinců a mění zažité stereotypy a předsudky v ČR i v Evropě.

EKS je držitelkou ceny Zlatá hvězda udělené Evropskou komisí v roce 2006. Cena je každoročně udělována za vynikající výsledky v oblasti aktivního evropského občanství.
Více informací najdete na www.ekscr.cz.


Asociace dětské rekreace ADAM.cz Česká rada dětí a mládeže Ekopobyt Hry a hlavolamy Mravenec CK topinka Trapsavec Think Creative Pionýr
Reklama


Prosím čekejte, tato akce může chvilku trvat...