Přidat inzerci

Facebook

Navigace


Výukový program „Živá voda“

Občanské sdružení EKODOMOV připravilo a ověřilo nový výukový program „Živá voda“, jehož cílem je seznámit žáky s významem vody pro život člověka a naučit je dovednostem, které…

  • Publikováno: 22. 12. 2007

Program je určen pro žáky 2. stupně ZŠ a nižších ročníků gymnázií, v pilotním ověření, které proběhlo v listopadu a začátkem prosince, se programu zúčastnilo 119 žáků.

Pro pochopení, proč je nutné s vodou šetrně zacházet a proč si ji vážit, se žáci seznámili s rozložením vody na zemi a jejím koloběhem. Mnohé z nich překvapilo, že poměr celkového objemu vody ve světě k objemu pitné vody, kterou má lidstvo k dispozici, je stejný jako poměr objemu vody desetilitrového kbelíku k objemu víčka od PET lahve. Tato pitná voda navíc není na planetě rozmístěna rovnoměrně, proto objevovali místa s jejím nedostatkem. Žáci také sestavili koloběh vody v krajině, do kterého mimo jiné zasadili město, továrnu, úpravnu pitné vody a čističku odpadních vod, aby si uvědomili roli člověka v koloběhu a jeho zásahy do něj.

Stěžejní částí programu byla práce s odbornými texty, ve kterých žáci hledali informace o tom, jak se chovat, aby neplýtvali vodou a nepřispívali k jejímu znečištění. Nyní například vědí, že nejvíce pitné vody se v domácnosti spotřebuje na splachování WC a znají způsoby úsporného splachování, že nádobí bychom měli mýt prostředkem označeným logem „ekologicky šetrný výrobek“, který je šetrný nejenom k vodě, ale i zdraví člověka, a že voda z obcí musí projít čističkou odpadních vod.

Výukový program „Živá voda“ byl vytvořen za podpory Středočeského kraje a ČSOP Vlašim a od ledna 2008 bude nabízen dalším zájemcům.


Asociace dětské rekreace ADAM.cz Česká rada dětí a mládeže Ekopobyt Hry a hlavolamy Mravenec CK topinka Trapsavec Think Creative Pionýr
Reklama


Prosím čekejte, tato akce může chvilku trvat...