Přidat inzerci

Facebook

Navigace


Probační program pomáhá na jihu Čech snížit riziko opakování trestné činnosti u dětí a mladistvých

Nový projekt s názvem „Probační program - Právo pro každý den“ je v těchto měsících realizován ve spolupráci s probačními službami Českých Budějovic, České Krumlova, Jindřichova…

  • Publikováno: 20. 12. 2007

Realizátorem projektu je Centrum sociálních služeb, projektové pracoviště ICOS Český Krumlov.

Probační program je směřován ke skupině mladistvých ve věkové kategorii 15 – 18 let, kteří se dostali do rozporu se zákonem, a to v méně závažných trestních kauzách, týkajících se drobných krádeží, poškozování cizí věci a podobně. Na základě dobrovolného souhlasu se pak stávají frekventanty specializovaného programu, který jim bývá uložen v rámci právního řízení jejich činu.

Program vychází z předpokladu, že mladí lidé, kteří se dostali do střetu se zákonem, často nemají dostatečné právní vědomí, nepřemýšlejí o důsledcích své trestné činnosti, kterou často v době páchání, ani za trestnou nepovažují. Ke snížení možné recidivy trestných činů v této věkové kategorii mladistvých pachatelů slouží cca čtyřicetihodinový cyklus přednášek a školení. Za asistence vyškolených lektorů, tak mají mladí delikventi možnost rozvíjet odpovědnost za své další jednání, naučí se řešit konflikty i spolupráci s dalšími jedinci. Stejně tak se seznámí s právními znalostmi vztahujícími se k řešení nejrůznějších situací každodenního života. Po absolvování specializovaného programu by jejich pohled na trestnou činnost již měl být konfrontován s těmito novými znalostmi.

Cílem projektu je nejen umožnit realizaci tohoto programu na jihu Čech se snahou snížit na minimum recidivu trestných činů v uvedené věkové skupině, ale také prokázat nezastupitelnou roli alternativních řešení při prevenci rizikového chování u dětí a mladistvích.

Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska, prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.
Probační program „Právo pro každý den“ je schválen ministrem spravedlnosti a je zapsán v seznamu probačních programů Ministerstva spravedlnosti.


Asociace dětské rekreace ADAM.cz Česká rada dětí a mládeže Ekopobyt Hry a hlavolamy Mravenec CK topinka Trapsavec Think Creative Pionýr
Reklama


Prosím čekejte, tato akce může chvilku trvat...