Přidat inzerci

Facebook

Navigace


Netvařte se kysele a malujte vesele! 2008

Dětská tisková agentura (DTA) a Česká unie karikaturistů (ČUK) vyhlašují 3.ročník soutěže kreslených vtipů v těchto kategoriích: A 6 - 11 let téma: Pohádkové bytosti ve světě lidí B 12 - 17…

  • Publikováno: 19. 12. 2007

Na zadní straně musí být opatřeny jménem, příjmením, věkem autora, plnou adresou s PSČ a telefonem, případně i mailem na autora (nebo na rodiče) a musí být doručeny do 13. 3. 2008 na adresu: DDM, Karlínské nám. 7, Praha 8, 186 00 nebo zaslány do stejného termínu ve stejném počtu 3 ks mailem na adresu klimkova@ddmpraha.cz o velikosti do 150kB ve formátu jpg. Údaje zasílané e-mailem musí být doplněny o údaje o autorovi kresby jako u zásilek posílaných poštou.

Díla zaslaná do soutěže bez úplných údajů o autorovi nebudou přijata. Do soutěže se přijímají jen díla původní vytvořená samostatně dětmi a nepřevzatá od jiných autorů. Kresby se autorům nevracejí.

Porota do 20.3.2008 vyhodnotí zaslané práce a vyhlásí v každé věkové kategorii vítěze. Výsledky budou oznámeny v pořadu Domino na stanici ČRo 2 Praha a na internetových stránkách DTA a ČUK a DDM hl. m. Prahy, Karlínské Spektrum.

Předání cen se uskuteční 29.3.2008 u příležitosti otevření výstavy nejlepších prací v Karlínském Spektru DDM hl. m. Prahy.


Asociace dětské rekreace ADAM.cz Česká rada dětí a mládeže Ekopobyt Hry a hlavolamy Mravenec CK topinka Trapsavec Think Creative Pionýr
Reklama


Prosím čekejte, tato akce může chvilku trvat...