Přidat inzerci

Facebook

Navigace


Program Strom života Nadace Partnerství opět zahájen

Projekty na výsadby stromů, utváření veřejných prostranství za účasti veřejnosti nebo ochranu biodiverzity mají opět možnost získat podporu z programu Strom života Nadace Partnerství, který v…

  • Publikováno: 08. 12. 2007

O grant do maximální výše 200 tisíc korun přitom mohou žádat občanská sdružení, obce, školy i jednotlivci. Program Strom života podporuje třetím rokem společnost Skanska, která na něj v letošním roce věnuje 6,1 milionu korun.

V letošním roce podpořil program Strom života Nadace Partnerství 125 projektů celkovou částkou 4 353 858 korun. Mezi úspěšnými žadateli byla občanská sdružení, obce, základní či mateřské školy, jednotlivci, ale třeba i římskokatolická farnost nebo několik středisek Junáka. V rámci svých projektů obnovovali zaniklé aleje a rozorané meze, omlazovali novými stromky přestárlé ovocné sady, upravovali veřejná prostranství, přispívali k ochraně vzácných přírodních lokalit a sázeli stromy podél cyklostezek.

Podobné projekty mají opět šanci získat finanční dotaci z programu Strom života Nadace Partnerství. „V roce 2008 rozdělíme více než 4 miliony korun, což je stejná částka jako v předchozích dvou letech. Většina prostředků je určena na výsadby stromů v obcích i ve volné krajině, podporujeme však i složitější projekty zabývající se například utvářením veřejných prostranství za účasti veřejnosti nebo interpretací místního dědictví,“ uvedla Mirka Drobílková z programu Strom života Nadace Partnerství.

K základním kritériím hodnocení podaných žádostí patří snaha o zapojení veřejnosti, realistický rozpočet či spolupráce s dalšími partnery. „V případě výsadeb dáváme důraz i na zajištění následné péče a volbu stanovištně vhodných druhů. Nepodporujeme například výsadby exotických druhů dřevin, k jakým patří túje, cypřiše či stříbrné smrky,“ dodala Drobílková. Žádosti o grant bude možné v příštím roce zasílat ke čtyřem uzávěrkám, nejbližší z nich je stanovena již na 18. ledna.


Asociace dětské rekreace ADAM.cz Česká rada dětí a mládeže Ekopobyt Hry a hlavolamy Mravenec CK topinka Trapsavec Think Creative Pionýr


Prosím čekejte, tato akce může chvilku trvat...