Přidat inzerci

Facebook

Navigace


Překroč (své) hranice!

Česko-německé fórum mládeže pořádá ve spolupráci s Koordinačním centrem českoněmeckých výměn mládeže Tandem Plzeň a Českou radou dětí a mládeže řadu informačních setkání o možnostech spolupráce…

  • Publikováno: 29. 11. 2007

Projekt se koná v rámci kampaně mládeže na podporu lidských práv, rozmanitosti mezi
národy a participace – „All Different – All Equal“. Cílem Kampaně je motivovat mladé
lidi aktivně se účastnit budování mírové společnosti založené na rozmanitosti mezi národy
a sociálním začlenění a to v duchu tolerance vůči rozdílnostem mezi národy a vzájemném
respektu a porozumění.

Projekt se snaží motivovat občanská sdružení v ČR k tomu, aby se odvážila „překročit
(své) hranice“ a navázat kontakty se zahraničními kolegy. Informační setkání budou
vedena spíše neformálním způsobem v rámci rozhovoru se zástupci či členy sdružení.
Naši referenti Vám podají informace o:
1) možnostech zprostředkování partnerské organizace v zahraničí
2) možnostech zprostředkování německého jazyka
3) dobrovolnictví v zahraničí
4) možnostech financování spolupráce
5) přínosech spolupráce se zahraničím
6) dalších nabídkách zúčastněných institucích (Tandem, Česko-německé fórum mládeže,
ČRDM).

Celoá akce je nabízena bezplatně. Pro zdařilý průběh setkání je třeba jen dostatečně
velká místnost, popřípadě technické vybavení, které by prezentaci zpestřilo, např.
over-head projekt nebo meotar, počítač s možností přístupu USB-disku. To však není
podmínkou.

Snahou je nekontaktovat jen a pouze jednotlivá sdružení a pracovat s jednotlivými oddíly nebo
skupinami, ale spíše využívat existujících sítí a pravidelných setkání pracovníků s mládeží,
případně akcí či seminářů.
Prezentace budou probíhat od prosince 2007 do konce února 2008 (v případě trvajícího
zájmu je možné prodloužení projektu).

Zájemci se mohou přihlásit, nebo alespoň svůj zájem projevit nejpozději do 15. ledna 2008 (nebo v dostatečném předstihu před Vámi zamýšleným termínem).
Další informace o projektu naleznete pod http://nazkusenou.ahoj.info
V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat na e-mailové adrese nazkusenou@ahoj.info
nebo telefonicky na 377 634 757 (Petr Vaněk, TANDEM Plzeň).

Členy Česko-německého fóra mládeže (www.forummladeze.ahoj.info) je 40 mladých Čechů
a Němců, kteří se aktivně angažují v česko-německých vztazích. Spojuje nás zájem o
sousední zemi a osobní zkušenosti získané mj. činností v mládežnických organizacích
s mezinárodními aktivitami. Fórum mládeže bylo založeno v roce 2001 jako projekt
Koordinační rady Česko-německého diskusního fóra.


Asociace dětské rekreace ADAM.cz Česká rada dětí a mládeže Ekopobyt Hry a hlavolamy Mravenec CK topinka Trapsavec Think Creative Pionýr
Reklama


Prosím čekejte, tato akce může chvilku trvat...