Přidat inzerci

Facebook

Navigace


Celostátní odborná konference „V zájmu dítěte“

Na celostátní konferenci „V zájmu dítěte“ označil předseda vlády ochranu dítěte za jednu z priorit vládní politiky. Premiér Topolánek zdůraznil, že rodiče a rodina mají prvotní…

  • Publikováno: 16. 11. 2007

Ale pokud rodina selhává v plnění svých povinností či dochází k případům týrání, zanedbávání či zneužívání dětí, bude efektivněji zasahovat stát.

Ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas informoval o záměrech v oblasti transformace ústavní výchovy s cílem postupného snižování počtu dětí v ústavech. Ministerstvo práce a sociálních věcí připravuje sjednocení sociálně- právní ochrany dětí pod jednu střechu Národního úřadu pro zaměstnanost a sociální věci.

Ministerstvo spravedlnosti v posledních měsících předložilo řadu legislativních návrhů, posilujících ochranu nezletilých dětí. Jedná se o zpřesnění problematiky předběžných opatření vydávaných soudem zavedením pojmu „vhodné prostředí“, kam lze dítě případně umístit, a to pouze na nezbytně nutnou dobu. Ve věcech péče o dítě se soudům nově dává možnost nařídit účastníkům sporu účast na mimosoudním mediačním jednání nebo vhodné rodinné terapii. Bude zavedena ochrana nezletilých obětí trestných činů, která se promítne rovněž do občanského soudního řádu.

Za nejpalčivější problémy dětí v české společnosti označila ministryně Džamila Stehlíková případy týrání, zanedbání a násilí na dětech v rodinách, v komunitě, ve škole, v zařízeních ústavní výchovy. Nejde však jen o tyto extrémní případy. Podle průzkumů 82 % dětí v ČR má zkušenosti s tělesnými tresty. Třetina českých dětí byla někdy vystavena násilí, a to nikoli jen běžným tělesným trestům. Mnohdy to bylo psychické a fyzické týraní, sexuální zneužívání a šikana. Podle průzkumů 33 % dívek a 20 % chlapců má zkušenost se sexuálním zneužíváním. S různou formou násilí se setkalo 40 % žáků základních škol. Dle průzkumů 1/3 učitelů použila tělesný trest. Přesnou statistiku týraných dětí je velmi obtížné získat, protože řada případů týrání dětí zůstává neodhalena. Obecné povědomí a porozumění základním příčinám násilí na dětech je stále velmi nízké. Tento problém je nutné řešit komplexně a preventivně. Ministryně pro lidská práva a národností menšiny Džamila Stehlíková považuje za svou prioritu vypracování Národní strategie prevence násilí na dětech, která významně přispěje ke zvýšení ochrany dětí.


Asociace dětské rekreace ADAM.cz Česká rada dětí a mládeže Ekopobyt Hry a hlavolamy Mravenec CK topinka Trapsavec Think Creative Pionýr
Reklama


Prosím čekejte, tato akce může chvilku trvat...