Přidat inzerci

Facebook

Navigace


Překroč (své) hranice!

Česko-německé fórum mládeže pořádá ve spolupráci s Koordinačním centrem česko - německých výměn mládeže Tandem Plzeň a Českou radou dětí a mládeže řadu informačních setkání o možnostech…

  • Publikováno: 08. 11. 2007

Hlavní cílovou skupinou jsou pracovníci s mládeží, ať již na dobrovolné a neplacené bázi nebo profesionální pracovníci (občanských sdružení, středisek volného času atd.). Snahou je nekontaktovat jen a pouze jednotlivá sdružení a pracovat s jednotlivými oddíly nebo skupinami, ale spíše využívat existujících sítí a pravidelných setkání pracovníků s mládeží, případně akcí či seminářů.

Cílem projektu je motivovat občanská sdružení v ČR k tomu, aby se odvážila „překročit (své) hranice” a navázat kontakty se zahraničními kolegy.
Setkání budou vedena spíše neformálním způsobem v rámci rozhovoru se zástupci či členy sdružení.
Celá akce je nabízena bezplatně.Další informace o projektu lze nalézt na adrese
nazkusenou.ahoj.info
.

V případě zájmu neváhejte kontaktovat na e-mailové adrese nazkusenou@ahoj.info nebo telefonicky pod 377 634 757 (Petr Vaněk, odborný pracovník Tandemu pro mimoškolní činnost).

Projekt se koná v rámci kampaně mládeže na podporu lidských práv, rozmanitosti mezi národy a participace – „All Different – All Equal”. Cílem Kampaně je motivovat mladé lidi aktivně se účastnit budování mírové společnosti založené na rozmanitosti mezi národy a sociálním začlenění a to v duchu tolerance vůči rozdílnostem mezi národy a vzájemném respektu a porozumění.

Členy Česko-německého fóra mládeže (www.forummladeze.ahoj.info) je 40 mladých Čechů a Němců, kteří se aktivně angažují v česko – německých vztazích.


Asociace dětské rekreace ADAM.cz Česká rada dětí a mládeže Ekopobyt Hry a hlavolamy Mravenec CK topinka Trapsavec Think Creative Pionýr
Reklama


Prosím čekejte, tato akce může chvilku trvat...