Přidat inzerci

Facebook

Navigace


Mezery - interaktivní semináře pro školy

Občanské sdružení Ponton (dříve známé pod jménem Společenství Začít spolu), které se dlouhodobě věnuje začleňování nejrůznějších sociálních a etnických skupin do společnosti a šířeji též romské…

  • Publikováno: 25. 10. 2007

Jedná se o interaktivní vzdělávací program pro školy, jehož nabídka vychází z dosavadní více než desetileté zkušenosti sdružení Ponton v práci s neorganizovanými dětmi a mládeží.

Jednotlivé kurzy patří do oblasti primární prevence sociálně patologických jevů a jsou realizovány většinou přímo ve školních třídách. Jejich lektoři kladou důraz na zapojení a práci žáků – jednotlivé semináře jsou koncipované jako interaktivní dvouhodinové bloky.

Zatímco pro první stupně základních škol je určeno celkem šest bloků, věnujících se například tématům mezilidských vztahů, poznávání lidí a objevování výhod v odlišnostech mezi nimi, pozitivního myšlení a rozvoje spolupráce, řešení problémů a rozhodování nebo analýzy vlastních postojů a hodnot, druhým stupňům škol je určeno již bloků deset.

Žáci se díky nim mají možnost seznámit navíc ještě s předsudky a stereotypy naší společnosti, dozvědět se něco více o kulturních odlišnostech nebo se hlouběji zaměřit na etnický původ. Volně navazující blok Multikulturní svět je zaměřený na multikulturalitu současného světa jakožto prostředku vzájemného obohacování a její předpokládaný vývoj v budoucnosti. Lidská práva v praxi se zase zaměřují na nekonfliktní život v multikulturní společnosti, na otázku lidských práv a možnosti přispění každého jedince k odstranění diskriminace a předsudků vůči etnickým skupinám.


Asociace dětské rekreace ADAM.cz Česká rada dětí a mládeže Ekopobyt Hry a hlavolamy Mravenec CK topinka Trapsavec Think Creative Pionýr
Reklama


Prosím čekejte, tato akce může chvilku trvat...